Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tanzania - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tanzania

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tanzania All Shar. 1,925.64 -1.26 -0.07%
Up
26.67%
Down
6.67%
Unchanged
66.67%
4 1

Chứng Khoán Tanzania

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
CRDB Bank PLC 400.00 400.00 400.00 395.00 0.00% 99.17K 15/08  
DCB Commercial Bank. 170.00 170.00 170.00 170.00 0.00% 14.34K 15/08  
National Microfinac. 2,900.00 2,800.00 2,900.00 2,800.00 +3.57% 12.91K 15/08  
Dar es Salaam SE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00% 11.51K 15/08  
Tanga Cement 1,520.00 1,500.00 1,520.00 1,520.00 +1.33% 2.80K 12/08  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Swissport Tanzania 2,020.00 +80.00 +4.12%
National Microfinace Bank 2,900.00 +100.00 +3.57%
Yetu Microfinance 510.00 +10.00 +2.00%
Tanga Cement 1,520.00 +20.00 +1.33%
CRDB Bank PLC 400.00 0.00 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tanzania Cement 3,820.00 -180.00 -4.50%
Tanzania Breweries 10,400.00 0.00 0.00%
CRDB Bank PLC 400.00 0.00 0.00%
DCB Commercial Bank 170.00 0.00 0.00%
Dar es Salaam SE 2,000.00 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email