Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
⏰ Phản Ứng Nhanh Hơn Với Thị Trường Nhờ Tin Tức Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực Bắt đầu

Tanzania - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tanzania

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tanzania All Shar. 1,853.13 -50.38 -2.65%
Up
20.00%
Down
6.67%
Unchanged
73.33%
3 1

Chứng Khoán Tanzania

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
CRDB Bank PLC 455.00 455.00 460.00 455.00 0.00% 542.69K 17/03  
Tanga Cement 1,160.00 1,160.00 1,200.00 1,160.00 0.00% 30.82K 17/03  
Tanzania Cement 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00% 3.86K 17/03  
DCB Commercial Bank. 170.00 170.00 170.00 170.00 0.00% 2.92K 17/03  
Dar es Salaam SE 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00% 2.71K 15/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tatepa Ltd 120.00 +10.00 +9.09%
Swissport Tanzania 1,280.00 +20.00 +1.59%
NMB Bank 3,540.00 +40.00 +1.14%
Dar es Salaam SE 1,700.00 0.00 0.00%
CRDB Bank PLC 455.00 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Yetu Microfinance 480.00 -20.00 -4.00%
Tanzania Breweries 10,400.00 0.00 0.00%
CRDB Bank PLC 455.00 0.00 0.00%
DCB Commercial Bank 170.00 0.00 0.00%
Dar es Salaam SE 1,700.00 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email