Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Kazakstan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Kazakstan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KASE 4,007.53 +0.82 +0.02%
Up
44.44%
Down
22.22%
Unchanged
33.33%
4 2
KASE BAC 100.63 0.00 0.00%
Up
%
Down
%
KASE BMY 14.52 +0.18 +1.26%
Up
%
Down
%
KASE BMC 98.62 -0.36 -0.36%
Up
%
Down
%

Chứng Khoán Kazakstan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Halyk Bank AO 149.79 149.92 150.06 149.30 -0.09% 201.22K 22/09  
NK KazMunayGaz AO 11,700.00 11,750.00 11,759.00 11,690.00 -0.43% 5.73K 22/09  
NAK Kazatomprom AO 17,129.99 17,101.99 17,199.98 16,999.00 +0.16% 4.34K 22/09  
Bank TsentrKredit 712.76 712.76 712.76 712.00 0.00% 4.21K 22/09  
KazTransOil AO 833.00 833.00 837.80 830.04 0.00% 2.48K 22/09  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1,580.00 +4.80 +0.30%
Kcell AO 1,995.00 +5.07 +0.25%
NAK Kazatomprom AO 17,129.99 +28.00 +0.16%
Kaspi.kz AO 46,000.00 +45.01 +0.10%
KazTransOil AO 833.00 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
NK KazMunayGaz AO 11,700.00 -50.00 -0.43%
Halyk Bank AO 149.79 -0.13 -0.09%
Bank TsentrKredit 712.76 0.00 0.00%
Kazakhtelekom AO 33,883.00 0.00 0.00%
KazTransOil AO 833.00 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email