NAK Kazatomprom AO (KZAP)

KASE
Tiền tệ tính theo KZT
Miễn trừ Trách nhiệm
18,477.00
+287.00(+1.58%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
18,151.0018,479.79
Biên độ 52 tuần
11,700.0020,380.00
Giá Mua/Bán
18,435.00 / 18,477.00
Giá đ.cửa hôm trước
18,190
Giá mở cửa
18,190.01
Biên độ ngày
18,151-18,479.79
Biên độ 52 tuần
11,700-20,380
Khối lượng
2,358
KLTB (3 thg)
3,686
Thay đổi 1 năm
44.95%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
259,356,608
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

11,580.00
KMGZ
-0.13%
860.00
KZTO
-0.43%
46,661.00
KSPI
+0.78%
163.70
HSBK
-0.19%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về KZAP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty NAK Kazatomprom AO

Ngành
Uranium
Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
21000
Thị trường
Kazakstan