Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Ý - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ý

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Italy 40 2,608.3 +24.2 +0.94%
Up
38.46%
Down
61.54%
15 24
FTSE MIB 26,599.74 +263.76 +1.00%
Up
36.84%
Down
63.16%
14 24
FTSE IT Mid Cap 43,263.71 +174.38 +0.40%
Up
0.00%
Down
0.00%
0 0
TR Italy 50 76.15 0.00 0.00%
Up
43.75%
Down
56.25%
21 27

Chứng Khoán Ý

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Intesa Sanpaolo 2.4100 2.3440 2.4230 2.3590 +2.82% 202.67M 31/01  
Telecom Italia 0.2639 0.2659 0.2677 0.2597 -0.75% 199.76M 31/01  
UniCredit 17.8840 15.9260 17.8900 16.9620 +12.29% 66.39M 31/01  
Saipem 1.4050 1.4080 1.4085 1.3670 -0.21% 50.50M 31/01  
Enel 5.391 5.433 5.440 5.345 -0.77% 30.69M 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
UniCredit 17.8840 +1.9580 +12.29%
Bper Banca 2.517 +0.087 +3.58%
Intesa Sanpaolo 2.4100 +0.0660 +2.82%
Banco Bpm 4.127 +0.107 +2.66%
Stellantis NV 14.376 +0.352 +2.51%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Recordati 40.13 -1.12 -2.72%
Leonardo 9.454 -0.162 -1.68%
Ferrari NV 228.90 -3.50 -1.51%
STMicroelectronics 43.110 -0.485 -1.11%
Amplifon 25.270 -0.270 -1.06%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email