Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Slovenia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Slovenia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Blue-Chip SBITOP 1,130.79 +10.51 +0.94%
Up
75.00%
Down
25.00%
6 2

Chứng Khoán Slovenia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Krka 102.50 99.40 103.00 99.40 +3.12% 4.93K 31/01  
Zavarovalnica 35.10 35.00 35.40 35.00 +0.29% 4.31K 31/01  
Cinkarna Celje 25.80 25.80 25.80 25.40 0.00% 3.18K 31/01  
Petrol 22.30 22.10 22.40 22.10 +0.91% 3.07K 31/01  
Nova Ljubljanska Ba. 65.40 65.60 65.80 65.20 -0.30% 2.23K 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Krka 102.50 +3.10 +3.12%
Petrol 22.30 +0.20 +0.91%
Luka Koper DD 25.10 +0.10 +0.40%
Zavarovalnica 35.10 +0.10 +0.29%
Pozavar0Valnic 23.90 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana 65.40 -0.20 -0.30%
Cinkarna Celje 25.80 0.00 0.00%
Pozavar0Valnic 23.90 0.00 0.00%
Telekom Sloven 49.20 -0.00 0.00%
Zavarovalnica 35.10 +0.10 +0.29%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email