Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Slovenia

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana 79.60 80.40 78.60 0.00 0.00% 7.97K 24/01  
  Krka 116.00 118.00 116.00 0.00 0.00% 2.90K 24/01  
  Zavarovalnica 38.40 39.20 38.40 0.00 0.00% 7.63K 24/01  
  Pozavar0Valnic 28.80 29.70 28.60 0.00 0.00% 8.44K 24/01  
  Petrol 546.00 560.00 542.00 0.00 0.00% 0.38K 24/01  
  Cinkarna Celje 265.00 276.00 265.00 0.00 0.00% 0.51K 24/01  
  Luka Koper DD 25.40 25.80 24.80 0.00 0.00% 4.32K 24/01  
  Telekom Sloven 58.80 60.40 58.60 0.00 0.00% 1.38K 24/01  
  Delavska Hranilnica dd 104.00 104.00 104.00 -1.00 -0.95% 0.36K 12/01  
  Salus Ljubljana 1,350 1,360 1,350 0.00 0.00% 0.03K 24/01  
  Unior 11.300 11.300 11.300 0.00 0.00% 0.20K 24/01  
  SZ ZGP Ljubljana dd 24.00 24.00 24.00 +0.20 +0.84% 0.08K 28/12  
  TAB dd 670.00 670.00 670.00 +5.00 +0.75% 0.00K 10/01  
  Intereuropa 1.390 1.390 1.340 0.00 0.00% 0.60K 24/01  
  KD Group 44.200 44.200 44.200 0.00 0.00% 0.02K 24/01  
  Skupina Prva Pref 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00% 0.02K 05/10  
  Mercator 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.01K 21/01  
  Hram Holding dd 0.30 0.30 0.30 -0.00 0.00% 0.73K 19/10  
  KS Nalozbe dd 0.40 0.40 0.40 +0.20 +100.00% 0.23K 20/01  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email