Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DFM General 3,347.92 +44.65 +1.35%
Up
77.14%
Down
22.86%
27 8
FTSE ADX General 9,858.42 +14.02 +0.14%
Up
53.52%
Down
40.85%
Unchanged
5.63%
38 29

Chứng Khoán Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Emaar Properties 5.640 5.560 5.680 5.570 +1.44% 10.40M 01/02  
Salik Company PJSC 2.58 2.52 2.61 2.53 +2.38% 9.29M 01/02  
Dubai Financial Mar. 1.460 1.410 1.460 1.400 +3.55% 7.87M 01/02  
Union Properties 0.272 0.273 0.274 0.270 -0.37% 6.83M 01/02  
AJMAN BANK PJSC 1.140 1.130 1.140 1.110 +0.89% 6.39M 01/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
National Cement Co 2.640 +0.340 +14.78%
Takaful Emarat PSC 0.625 +0.067 +12.01%
Commercial Bank of Dubai 5.350 +0.400 +8.08%
National Central Cooling 2.840 +0.140 +5.19%
Dubai Islamic Insurance 0.850 +0.030 +3.66%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
National General Insurance 2.94 -0.32 -9.82%
Dubai National Insurance 5.000 -0.500 -9.09%
Tecom PJSC 2.28 -0.05 -2.15%
Islamic Arab Insurance 0.630 -0.012 -1.87%
Takaful House 0.685 -0.004 -0.58%

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dubai Consumer St. 164.49 -0.00 0.00%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
Dubai Industrial 103.76 -0.00 0.00%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
Dubai Services 706.01 -12.00 -1.67%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email