Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Bỉ - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bỉ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BEL 20 3,711.71 +48.69 +1.33%
Up
80.00%
Down
15.00%
Unchanged
5.00%
16 3
BEL Mid 6,172.61 +53.22 +0.87%
Up
76.32%
Down
23.68%
29 9
BEL Small 12,024.04 +115.85 +0.97%
Up
38.46%
Down
57.69%
Unchanged
3.85%
10 15

Chứng Khoán Bỉ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Anheuser Busch Inbe. 53.55 52.18 54.40 52.98 +2.63% 1.95M 22:35:17  
Proximus 13.99 14.03 14.21 13.98 -0.25% 1.13M 22:35:24  
KBC Groep 50.18 49.71 51.08 49.66 +0.95% 915.55K 22:35:26  
Umicore 32.36 31.17 32.36 31.38 +3.82% 601.91K 22:35:29  
Warehouses de Pauw 30.42 29.94 30.52 29.92 +1.60% 329.58K 22:35:08  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sofina 202.60 +9.00 +4.65%
VGP 157.20 +5.80 +3.83%
Umicore 32.36 +1.19 +3.82%
D’Ieteren 138.50 +4.60 +3.44%
UCB 85.30 +2.70 +3.27%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Argen-X 362.70 -5.40 -1.47%
Ageas 40.30 -0.12 -0.30%
Proximus 13.99 -0.04 -0.25%
Aperam 25.54 0.00 0.00%
Elia 141.90 +0.10 +0.07%

Bỉ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Basic Materials N. 1,693.77 -52.54 -3.01%
Up
46.15%
Down
30.77%
Unchanged
23.08%
6 4
Consumer Goods NR. 5,688.15 -90.16 -1.56%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
Consumer Services. 3,500.86 +26.35 +0.76%
Up
46.15%
Down
30.77%
Unchanged
23.08%
6 4
Financials NR 931.83 -29.85 -3.10%
Up
56.25%
Down
31.25%
Unchanged
12.50%
9 5
Health Care NR 3,665.79 +34.20 +0.94%
Up
58.82%
Down
41.18%
10 7
Industrials NR 1,374.29 -36.73 -2.60%
Up
36.84%
Down
42.11%
Unchanged
21.05%
7 8
Technology NR 2,285.54 -37.54 -1.62%
Up
66.67%
Down
16.67%
Unchanged
16.67%
4 1
Telecommunication. 961.12 -10.59 -1.09%
Up
40.00%
Down
60.00%
2 3
Utilities NR 1,219.36 -32.71 -2.61%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email