Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Bỉ - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bỉ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BEL 20 3,638.50 -13.50 -0.37%
Up
30.00%
Down
60.00%
Unchanged
10.00%
6 12
BEL Mid 6,330.81 +22.66 +0.36%
Up
41.94%
Down
54.84%
Unchanged
3.23%
13 17
BEL Small 9,633.48 +13.02 +0.14%
Up
44.00%
Down
40.00%
Unchanged
16.00%
11 10

Chứng Khoán Bỉ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Anheuser Busch Inbe. 53.13 53.32 53.53 52.76 -0.36% 916.92K 22/09  
Proximus 8.06 8.03 8.12 7.96 +0.35% 702.49K 22/09  
KBC Groep 60.48 61.00 61.40 60.28 -0.85% 646.01K 22/09  
Umicore 22.37 22.66 22.68 22.33 -1.28% 499.42K 22/09  
UCB 82.12 83.18 83.68 81.64 -1.27% 345.99K 22/09  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Argen-X 477.40 +3.80 +0.80%
Sofina 197.50 +1.50 +0.77%
Galapagos 33.06 +0.25 +0.76%
Proximus 8.06 +0.03 +0.35%
Ageas 39.27 +0.02 +0.05%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Elia 100.60 -2.10 -2.04%
Umicore 22.37 -0.29 -1.28%
UCB 82.12 -1.06 -1.27%
KBC Groep 60.48 -0.52 -0.85%
D’Ieteren 160.00 -1.30 -0.81%

Bỉ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Basic Materials N. 1,872.06 -5.05 -0.27%
Up
25.00%
Down
58.33%
Unchanged
16.67%
3 7
Consumer Goods NR. 6,590.54 -58.06 -0.87%
Up
16.67%
Down
66.67%
Unchanged
16.67%
1 4
Consumer Services. 3,799.82 -8.64 -0.23%
Up
38.46%
Down
30.77%
Unchanged
30.77%
5 4
Financials NR 1,112.12 -30.50 -2.67%
Up
37.50%
Down
37.50%
Unchanged
25.00%
6 6
Health Care NR 3,945.33 -2.10 -0.05%
Up
31.25%
Down
62.50%
Unchanged
6.25%
5 10
Industrials NR 1,888.18 -11.67 -0.61%
Up
41.18%
Down
41.18%
Unchanged
17.65%
7 7
Technology NR 2,574.83 -2.70 -0.10%
Up
33.33%
Down
50.00%
Unchanged
16.67%
2 3
Telecommunication. 780.31 +1.69 +0.22%
Up
60.00%
Down
20.00%
Unchanged
20.00%
3 1
Utilities NR 1,565.84 -4.46 -0.28%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email