Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Bỉ - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bỉ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BEL 20 3,908.80 +35.56 +0.92%
Up
80.00%
Down
15.00%
Unchanged
5.00%
16 3
BEL Mid 6,512.40 -5.05 -0.08%
Up
62.16%
Down
35.14%
Unchanged
2.70%
23 13
BEL Small 11,779.48 +85.31 +0.73%
Up
54.17%
Down
41.67%
Unchanged
4.17%
13 10

Chứng Khoán Bỉ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Anheuser Busch Inbe. 54.49 54.48 54.69 54.20 +0.02% 932.34K 23:35:07  
Proximus 9.26 9.26 9.38 9.26 0.00% 847.47K 23:35:07  
Ageas 43.85 43.99 44.30 43.67 -0.32% 614.39K 23:35:14  
KBC Groep 68.58 68.00 69.20 68.08 +0.85% 567.21K 23:35:13  
Umicore 33.59 33.48 33.98 33.59 +0.33% 332.07K 23:35:08  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
VGP 94.50 +2.90 +3.17%
UCB 77.88 +1.74 +2.29%
Cofinimmo 88.35 +1.80 +2.08%
Sofina 235.20 +4.20 +1.82%
Aedifica 81.15 +1.15 +1.44%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Elia 129.80 -0.60 -0.46%
Aperam 35.83 -0.15 -0.42%
Ageas 43.85 -0.14 -0.32%
D’Ieteren 179.60 0.00 0.00%
Anheuser Busch Inbev 54.49 +0.01 +0.02%

Bỉ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Basic Materials N. 2,154.82 -0.60 -0.03%
Up
61.54%
Down
30.77%
Unchanged
7.69%
8 4
Consumer Goods NR. 7,096.45 -21.07 -0.30%
Up
66.67%
Down
16.67%
Unchanged
16.67%
4 1
Consumer Services. 3,684.03 -22.43 -0.61%
Up
38.46%
Down
38.46%
Unchanged
23.08%
5 5
Financials NR 1,157.26 -4.01 -0.35%
Up
68.75%
Down
18.75%
Unchanged
12.50%
11 3
Health Care NR 3,344.82 -15.51 -0.46%
Up
64.71%
Down
35.29%
11 6
Industrials NR 1,788.26 -16.76 -0.93%
Up
44.44%
Down
44.44%
Unchanged
11.11%
8 8
Technology NR 3,139.66 -41.69 -1.31%
Up
50.00%
Down
16.67%
Unchanged
33.33%
3 1
Telecommunication. 730.47 -7.09 -0.96%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
Utilities NR 1,377.68 -13.61 -0.98%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email