Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Malaysia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Malaysia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KLCI 1,546.76 +5.61 +0.36%
Up
70.00%
Down
23.33%
Unchanged
6.67%
21 7

Chứng Khoán Malaysia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Top Glove Corp 1.40 1.37 1.41 1.36 +2.19% 28.91M 15:59:00  
Genting Malaysia 2.93 2.98 2.95 2.88 -1.68% 14.94M 15:59:00  
Genting 4.73 4.88 4.80 4.71 -3.07% 12.34M 15:56:00  
Petronas Chemicals 9.98 9.87 10.10 9.80 +1.11% 10.76M 15:58:00  
Dialog 2.30 2.30 2.30 2.23 0.00% 10.40M 15:59:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Telekom Malaysia 5.10 +0.13 +2.62%
Top Glove Corp 1.40 +0.03 +2.19%
IHH Healthcare 6.60 +0.11 +1.69%
Axiata 3.20 +0.05 +1.59%
Petronas Gas 16.70 +0.22 +1.33%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
MISC 7.01 -0.36 -4.88%
Genting 4.73 -0.15 -3.07%
Genting Malaysia 2.93 -0.05 -1.68%
Petronas Dagangan 21.00 -0.12 -0.57%
PPB 17.20 -0.06 -0.35%

Malaysia Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
KL Construction 160.90 +2.18 +1.37%
Up
23.53%
Down
39.22%
Unchanged
37.25%
12 20
KL Consumer Produ. 577.92 -2.28 -0.39%
Up
28.99%
Down
42.01%
Unchanged
28.99%
49 71
KL Finance 16,644.41 +54.50 +0.33%
Up
35.48%
Down
32.26%
Unchanged
32.26%
11 10
KL Industrial Pro. 199.41 +1.07 +0.54%
Up
27.68%
Down
33.04%
Unchanged
39.29%
62 74
KL Plantation 8,009.72 +21.03 +0.26%
Up
34.15%
Down
26.83%
Unchanged
39.02%
14 11
KL Property 671.39 -1.45 -0.22%
Up
20.41%
Down
33.67%
Unchanged
45.92%
20 33
KL Technology 66.45 -0.48 -0.72%
Up
18.60%
Down
60.47%
Unchanged
20.93%
8 26
KL Energy 813.90 +4.75 +0.59%
Up
30.00%
Down
30.00%
Unchanged
40.00%
9 9
KL Healthcare 1,927.12 -1.03 -0.05%
Up
40.00%
Down
46.67%
Unchanged
13.33%
6 7
KL Telecomunicati. 598.99 +0.45 +0.08%
Up
43.75%
Down
43.75%
Unchanged
12.50%
7 7
KL Transporation . 839.11 -1.92 -0.23%
Up
29.03%
Down
38.71%
Unchanged
32.26%
9 12
KL Utilities 874.41 -4.85 -0.55%
Up
25.00%
Down
16.67%
Unchanged
58.33%
3 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email