Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Bahrain - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bahrain

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Bahrain All Share. 1,921.42 -6.83 -0.35%
Up
33.33%
Down
36.36%
Unchanged
30.30%
11 12
ESTERAD 1,195.87 0.00 0.00%
Down
4.35%
Unchanged
95.65%
0 1

Chứng Khoán Bahrain

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Ahli United Bank 0.974 0.972 0.978 0.974 +0.21% 1.40M 17/08  
Aluminium Bahrain B. 1.200 1.220 1.215 1.185 -1.64% 818.03K 01/02  
Al Salam Bank 0.100 0.100 0.100 0.100 0.00% 488.02K 01/02  
BBK 0.510 0.516 0.517 0.510 -1.16% 438.72K 01/02  
Bahrain Kuwait Insu. 0.320 0.320 0.320 0.320 0.00% 208.45K 26/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
INOVEST BSC 0.517 +0.047 +10.00%
Ithmaar 0.044 +0.004 +10.00%
Nass Corp BSC 0.054 +0.004 +8.00%
BMMI BSC 0.740 +0.040 +5.71%
Bahrain National Hld 0.460 +0.020 +4.55%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
United Gulf Invest 0.063 -0.007 -10.00%
Bahrain Flour Mills 0.340 -0.034 -9.09%
Bahrain Duty Free 0.600 -0.020 -3.23%
Bahrain Cinema 0.335 -0.010 -2.90%
Aluminium Bahrain BSC 1.200 -0.020 -1.64%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email