Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Jordan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Jordan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Amman SE General 2,057.74 -7.46 -0.36%
Up
12.37%
Down
38.14%
Unchanged
49.48%
12 37

Chứng Khoán Jordan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Compland Dev&Inv 1.50 1.46 1.50 1.46 +2.74% 302.70K 17:29:00  
Rum Group 0.39 0.40 0.40 0.38 -2.50% 291.97K 17:27:00  
Jor Petrolm Ref 3.31 3.41 3.38 3.29 -2.93% 263.75K 17:29:00  
Ad-Dulayl Park 0.57 0.59 0.59 0.56 -3.39% 232.65K 17:29:00  
Arab Bank 4.60 4.74 4.74 4.59 -2.95% 205.40K 17:29:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Arab Int Inv Edu 2.850 +0.080 +2.89%
Compland Dev&Inv 1.50 +0.04 +2.74%
Comprehensive Multiple Transport 0.49 +0.01 +2.08%
Nutri Dar 2.640 +0.050 +1.93%
Jordan Poultry Processing 3.26 +0.06 +1.88%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
First Finance 0.59 -0.03 -4.84%
First Jordan 0.20 -0.01 -4.76%
Union Tobacco 1.070 -0.050 -4.46%
Enjaz for Development 1.78 -0.08 -4.30%
Future Arab 0.23 -0.01 -4.17%

Jordan Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 3,718.09 -18.63 -0.50%
Up
20.00%
Down
40.00%
Unchanged
40.00%
3 6
Industry 3,601.89 +23.16 +0.65%
Up
15.62%
Down
31.25%
Unchanged
53.12%
5 10
Insurance 1,978.41 +5.09 +0.26%
Up
11.11%
Down
11.11%
Unchanged
77.78%
2 2
Service 1,318.85 -7.47 -0.56%
Up
10.53%
Down
26.32%
Unchanged
63.16%
4 10
Chemical Industri. 1,762.16 -13.65 -0.77%
Down
66.67%
Unchanged
33.33%
0 4
Commercial Servic. 1,041.35 -6.68 -0.64%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
Financial Service. 1,367.67 -18.52 -1.34%
Up
3.85%
Down
26.92%
Unchanged
69.23%
1 7
Educational Servi. 2,565.46 +27.43 +1.08%
Up
20.00%
Down
20.00%
Unchanged
60.00%
1 1
Electrical Indust. 1,145.11 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Engineering & Con. 637.49 +1.47 +0.23%
Up
20.00%
Down
20.00%
Unchanged
60.00%
1 1
Food & Beverages 1,887.74 +0.72 +0.04%
Up
28.57%
Down
28.57%
Unchanged
42.86%
2 2
Health Care Servi. 750.16 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Hotel & Tourism 789.09 -10.47 -1.31%
Up
12.50%
Down
37.50%
Unchanged
50.00%
1 3
Mining & Extracti. 3,501.63 +41.40 +1.20%
Up
28.57%
Down
14.29%
Unchanged
57.14%
2 1
Pharmaceutical & . 1,081.13 -17.65 -1.61%
Down
33.33%
Unchanged
66.67%
0 1
Real Estate 1,658.86 -13.24 -0.79%
Up
18.18%
Down
33.33%
Unchanged
48.48%
6 11
Technology & Comm. 579.24 -0.44 -0.08%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 1
Textiles, Leather. 1,295.53 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tobacco 16,773.83 -461.66 -2.68%
Down
100.00%
0 1
Transportation 280.21 +0.12 +0.04%
Up
14.29%
Down
14.29%
Unchanged
71.43%
1 1
Utilities and Ene. 4,116.00 -47.12 -1.13%
Down
75.00%
Unchanged
25.00%
0 3
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email