Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Jordan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Jordan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Amman SE General 2,456.00 -2.34 -0.10%
Up
11.59%
Down
27.54%
Unchanged
60.87%
8 19

Chứng Khoán Jordan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Jordan Telecom 2.850 2.850 2.880 2.850 0.00% 264.10K 16:27:00  
Jordan Poultry Proc. 0.32 0.33 0.34 0.32 -3.03% 113.65K 16:28:00  
Ready Mix Concrt 0.98 0.98 0.99 0.97 0.00% 94.23K 16:22:00  
Jor Phosphate Mn 13.000 12.980 13.120 12.970 +0.15% 90.79K 16:29:00  
Capital Bank 1.98 1.99 2.00 1.98 -0.50% 88.88K 16:29:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Shipping Line 2.250 +0.050 +2.27%
Arab East Invst. 1.00 +0.02 +2.04%
Afaq Energy 1.780 +0.030 +1.71%
Arab Potash Co 26.78 +0.28 +1.06%
Arab Pesticides 2.230 +0.020 +0.90%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Injaz for Dev Multi Projects 0.25 -0.01 -3.85%
Ad-Dulayl Park 0.64 -0.02 -3.03%
Jordan Poultry Processing 0.32 -0.01 -3.03%
Natl Alum Ind 0.80 -0.02 -2.44%
Comprehensive Multiple Transport 0.82 -0.02 -2.38%

Jordan Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 4,039.67 +0.00 +0.00%
Up
7.14%
Down
28.57%
Unchanged
64.29%
1 4
Industry 5,217.56 +0.00 +0.00%
Up
20.69%
Down
37.93%
Unchanged
41.38%
6 11
Insurance 1,877.18 0.00 0.00%
Up
5.88%
Down
0.00%
Unchanged
94.12%
1 0
Service 1,694.38 +0.00 +0.00%
Up
7.69%
Down
17.95%
Unchanged
74.36%
3 7
Chemical Industri. 1,451.81 0.00 0.00%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
Commercial Servic. 688.86 0.00 0.00%
Down
22.22%
Unchanged
77.78%
0 2
Financial Service. 1,178.80 +0.00 +0.00%
Up
11.11%
Down
7.41%
Unchanged
81.48%
3 2
Educational Servi. 2,411.09 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Electrical Indust. 932.12 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Engineering & Con. 820.52 +0.00 +0.00%
Up
16.67%
Down
50.00%
Unchanged
33.33%
1 3
Food & Beverages 1,368.33 +0.00 +0.00%
Down
42.86%
Unchanged
57.14%
0 3
Health Care Servi. 1,192.65 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Hotel & Tourism 774.72 0.00 0.00%
Down
12.50%
Unchanged
87.50%
0 1
Mining & Extracti. 5,832.09 +0.00 +0.00%
Up
28.57%
Down
28.57%
Unchanged
42.86%
2 2
Pharmaceutical & . 1,101.82 +0.00 +0.00%
Down
33.33%
Unchanged
66.67%
0 1
Real Estate 1,581.66 0.00 0.00%
Up
10.00%
Down
20.00%
Unchanged
70.00%
3 6
Technology & Comm. 756.41 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Textiles, Leather. 1,230.75 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tobacco 4,678.20 +0.00 +0.00%
Up
100.00%
Down
0.00%
1 0
Transportation 294.10 0.00 0.00%
Up
25.00%
Down
25.00%
Unchanged
50.00%
2 2
Utilities and Ene. 6,522.64 +0.00 +0.00%
Up
20.00%
Down
40.00%
Unchanged
40.00%
1 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email