Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Jordan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Jordan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Amman SE General 2,686.04 +9.54 +0.36%
Up
15.00%
Down
32.00%
Unchanged
53.00%
15 32

Chứng Khoán Jordan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Al Assas 0.51 0.50 0.51 0.49 +2.00% 2.30M 31/01  
Union Inv 0.660 0.660 0.660 0.640 0.00% 467.32K 31/01  
Jordan Poultry Proc. 0.79 0.83 0.83 0.79 -4.82% 391.07K 31/01  
First Insurance 0.69 0.70 0.70 0.69 -1.43% 322.89K 31/01  
Jordan Ahli Bank 1.11 1.11 1.12 1.10 0.00% 286.21K 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Jor Steel 0.25 +0.01 +4.17%
Spcz.Invst.Comd 0.980 +0.020 +2.08%
Al Assas 0.51 +0.01 +2.00%
Afaq Energy 2.600 +0.050 +1.96%
East Real Estate 1.06 +0.02 +1.92%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Rum Group 0.14 -0.01 -6.67%
Jordan Poultry Processing 0.79 -0.04 -4.82%
Century Inv 0.230 -0.010 -4.17%
Al-Dawliyah H&M 0.49 -0.02 -3.92%
J D Properties 0.29 -0.01 -3.33%

Jordan Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 4,283.38 -0.24 -0.01%
Up
28.57%
Down
28.57%
Unchanged
42.86%
4 4
Industry 6,001.81 -31.32 -0.52%
Up
12.90%
Down
19.35%
Unchanged
67.74%
4 6
Insurance 1,847.21 -1.41 -0.08%
Up
5.56%
Down
11.11%
Unchanged
83.33%
1 2
Service 1,889.90 -9.49 -0.50%
Up
5.41%
Down
24.32%
Unchanged
70.27%
2 9
Chemical Industri. 1,596.30 -5.01 -0.31%
Down
20.00%
Unchanged
80.00%
0 1
Commercial Servic. 780.47 -1.90 -0.24%
Down
11.11%
Unchanged
88.89%
0 1
Financial Service. 1,193.88 -1.92 -0.16%
Up
7.69%
Down
15.38%
Unchanged
76.92%
2 4
Educational Servi. 2,410.31 -8.82 -0.36%
Down
20.00%
Unchanged
80.00%
0 1
Electrical Indust. 853.82 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Engineering & Con. 570.82 +0.49 +0.09%
Up
20.00%
Down
0.00%
Unchanged
80.00%
1 0
Food & Beverages 1,489.61 +1.20 +0.08%
Up
14.29%
Down
14.29%
Unchanged
71.43%
1 1
Health Care Servi. 1,070.23 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Hotel & Tourism 758.53 -8.03 -1.05%
Up
12.50%
Down
37.50%
Unchanged
50.00%
1 3
Mining & Extracti. 7,115.15 -44.82 -0.63%
Up
28.57%
Down
42.86%
Unchanged
28.57%
2 3
Pharmaceutical & . 945.98 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Real Estate 1,579.44 -4.08 -0.26%
Up
22.58%
Down
32.26%
Unchanged
45.16%
7 10
Technology & Comm. 719.74 -0.88 -0.12%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Textiles, Leather. 1,307.31 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tobacco 6,407.11 -203.40 -3.08%
Down
100.00%
0 1
Transportation 274.37 -2.00 -0.72%
Down
25.00%
Unchanged
75.00%
0 2
Utilities and Ene. 7,990.82 -42.65 -0.53%
Up
25.00%
Down
50.00%
Unchanged
25.00%
1 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email