Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính châu Mỹ

Chỉ Số Châu Mỹ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 34,935.47 -149.06 -0.42%
Up
40.00%
Down
60.00%
12 18
S&P 500 4,395.26 -23.89 -0.54%
Up
39.43%
Down
60.37%
Unchanged
0.20%
194 297
Nasdaq 100 14,959.90 -88.47 -0.59%
Up
55.88%
Down
44.12%
57 45
S&P/TSX 20,287.80 -23.98 -0.12%
Up
55.22%
Down
43.48%
Unchanged
1.30%
127 100
Bovespa 121,801 -3875 -3.08%
Up
3.61%
Down
96.39%
3 80

Chứng Khoán Châu Mỹ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 145.86 145.64 146.33 144.11 +0.15% 70.44M 02:59:59  
Microsoft 284.91 286.50 286.66 283.91 -0.56% 20.94M 02:59:59  
Intel 53.72 53.70 53.90 53.25 +0.04% 16.47M 02:59:59  
Procter&Gamble 142.23 139.48 144.54 141.55 +1.97% 14.39M 02:59:59  
Verizon 55.78 55.98 56.18 55.76 -0.36% 13.86M 02:59:59  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Procter&Gamble 142.23 +2.75 +1.97%
Cisco 55.37 +0.30 +0.54%
Honeywell 233.79 +0.91 +0.39%
Nike 167.51 +0.52 +0.31%
Walgreens Boots 47.15 +0.11 +0.23%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Caterpillar 206.75 -5.81 -2.73%
Boeing 226.48 -5.15 -2.22%
Walt Disney 176.02 -2.33 -1.31%
Salesforce.com 241.93 -2.11 -0.86%
American Express 170.53 -1.42 -0.83%
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email