Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Thị trường Tài chính châu Mỹ

Chỉ Số Châu Mỹ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 34,086.04 +368.95 +1.09%
Up
86.67%
Down
13.33%
26 4
S&P 500 4,076.60 +58.83 +1.46%
Up
93.72%
Down
6.28%
463 31
Nasdaq 100 12,101.93 +189.54 +1.59%
Up
87.13%
Down
11.88%
Unchanged
0.99%
88 12
S&P/TSX 20,767.38 +195.27 +0.95%
Up
70.76%
Down
25.42%
Unchanged
3.81%
167 60
Bovespa 113,431 +1158 +1.03%
Up
80.68%
Down
18.18%
Unchanged
1.14%
71 16

Chứng Khoán Châu Mỹ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 144.29 143.00 144.34 142.28 +0.90% 64.97M 03:59:59  
Intel 28.26 27.95 28.29 27.53 +1.11% 51.58M 03:59:59  
Microsoft 247.81 242.71 247.95 242.95 +2.10% 24.62M 03:59:59  
Verizon 41.57 41.05 41.58 41.01 +1.27% 18.30M 03:59:59  
Cisco 48.67 48.22 48.69 48.05 +0.93% 16.61M 03:59:59  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Home Depot 324.17 +9.93 +3.16%
UnitedHealth 499.19 +13.40 +2.76%
Dow 59.35 +1.40 +2.42%
Goldman Sachs 365.81 +8.35 +2.34%
3M 115.08 +2.50 +2.22%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Caterpillar 252.29 -9.21 -3.52%
McDonald's 267.40 -3.49 -1.29%
IBM 134.73 -0.57 -0.42%
Chevron 174.02 -0.18 -0.10%
Amgen 252.40 +0.81 +0.32%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email