Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu

Thị trường Tài chính châu Phi

Chỉ Số Châu Phi

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX 30 15,950.09 -39.09 -0.24%
Up
31.58%
Down
65.79%
Unchanged
2.63%
12 25
Moroccan All Shar. 10,492.32 +87.80 +0.84%
Up
27.03%
Down
24.32%
Unchanged
48.65%
20 18
Tunindex 8,104.22 +35.11 +0.44%
Up
31.58%
Down
22.37%
Unchanged
46.05%
24 17

Chứng Khoán Châu Phi

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Orascom Invest 0.190 0.196 0.199 0.187 -3.06% 39.13M 27/03  
EFG Hermes Holdings. 16.50 17.00 17.20 16.50 -2.94% 38.60M 27/03  
Qalaa Holdings 1.807 1.834 1.876 1.760 -1.47% 26.70M 27/03  
Palm Hills Develop 1.785 1.826 1.860 1.750 -2.25% 13.26M 27/03  
Fawry Banking and P. 5.27 5.38 5.47 5.24 -2.04% 12.39M 27/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Eastern Tobacco 15.81 +1.09 +7.41%
Juhayna Food 10.20 +0.60 +6.25%
Oriental Weavers 11.83 +0.45 +3.95%
Alexandria Mineral Oils 8.36 +0.26 +3.21%
Orascom Hotels 8.24 +0.25 +3.13%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Credit Agricole Egypt 8.38 -0.53 -5.95%
GB AUTO 4.72 -0.22 -4.45%
Egypt Kuwait Holding 38.66 -1.31 -3.28%
Orascom Invest 0.190 -0.006 -3.06%
EFG Hermes Holdings 16.50 -0.50 -2.94%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email