Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính châu Phi

Chỉ Số Châu Phi

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX 30 9,843.17 -71.54 -0.70%
Up
25.64%
Down
66.67%
Unchanged
7.69%
10 26
Moroccan All Shar. 12,186.57 +10.81 +0.09%
Up
24.00%
Down
30.67%
Unchanged
45.33%
18 23
Tunindex 7,832.23 +28.27 +0.36%
Up
28.21%
Down
24.36%
Unchanged
47.44%
22 19

Chứng Khoán Châu Phi

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Madinet Nasr for Ho. 2.40 2.49 2.53 2.39 -3.61% 32.25M 19:29:52  
Ibnsina Pharma 1.74 1.71 1.82 1.73 +2.29% 15.64M 19:26:50  
Orascom Invest 0.186 0.187 0.189 0.185 -0.54% 15.60M 19:24:59  
Fawry Banking and P. 3.72 3.90 3.94 3.68 -4.62% 15.60M 19:29:04  
Qalaa Holdings 1.186 1.173 1.214 1.171 +1.11% 13.66M 19:28:02  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tenth of Ramadan 2.71 +0.09 +3.44%
Ibnsina Pharma 1.74 +0.04 +2.29%
Emaar Misr for Development SAE 2.600 +0.050 +1.96%
Cairo Invest RE 11.49 +0.20 +1.77%
Juhayna Food 7.17 +0.09 +1.27%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fawry Banking and Payment 3.72 -0.18 -4.62%
Madinet Nasr for Housing and Development 2.40 -0.09 -3.61%
Orascom Hotels 4.00 -0.08 -1.96%
Housing&Develop Bank 35.43 -0.64 -1.77%
Heliopolis Housing 5.58 -0.10 -1.76%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email