Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Mauritius - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Mauritius

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Semdex 2,064.71 +2.38 +0.12%
Up
34.21%
Down
28.95%
Unchanged
36.84%
13 11

Chứng Khoán Mauritius

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
SBM Holdings 4.550 4.590 4.590 4.550 -0.87% 377.13K 04/12  
Bluelife 0.550 0.550 0.550 0.550 0.00% 293.79K 04/12  
Sun Resorts 38.50 38.15 38.50 38.20 +0.92% 163.50K 04/12  
Lux Island Resorts . 57.00 56.50 57.00 56.50 +0.89% 160.71K 04/12  
ENL 20.25 20.25 20.25 20.25 0.00% 150.00K 04/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ascencia 19.60 +0.60 +3.16%
Alteo 10.35 +0.30 +2.99%
New Mauritius Hotels 10.65 +0.20 +1.91%
Sun Resorts 38.50 +0.35 +0.92%
Lux Island Resorts Ltd 57.00 +0.50 +0.89%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
PIM Ltd 37.50 -1.95 -4.94%
SBM Holdings 4.550 -0.040 -0.87%
Phoenix Beverages 520.00 -4.00 -0.76%
MCB Group 328.00 -1.00 -0.30%
Innodis 35.05 -0.10 -0.28%

Mauritius Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Sem 10 372.64 +0.14 +0.04%
Up
33.33%
Down
44.44%
Unchanged
22.22%
3 4
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email