Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Kenya - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Kenya

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Kenya NSE 20 1,666.03 -8.21 -0.49%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Nairobi All Share. 125.54 -0.53 -0.42%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Kenya

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
BK PLC 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00% 0.10K 30/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
BK PLC 32.00 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
BK PLC 32.00 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email