Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Nhật Bản - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nhật Bản

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Nikkei 225 39,940.00 +751.00 +1.92%
Up
80.89%
Down
18.67%
Unchanged
0.44%
182 42
TOPIX 2,709.42 +33.69 +1.26%
Up
45.42%
Down
50.63%
Unchanged
3.95%
977 1089

Chứng Khoán Nhật Bản

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Nippon Telegraph & . 180.7 182.3 182.2 180.7 -0.88% 184.18M 01/03  
Mitsubishi UFJ Fina. 1,570.5 1,542.0 1,572.0 1,522.0 +1.85% 95.14M 01/03  
Tokyo Electric Powe. 800.9 810.0 814.8 799.0 -1.12% 54.66M 01/03  
Rakuten Inc 821.1 820.0 831.0 803.0 +0.13% 38.28M 01/03  
Renesas Electronics. 2,589.0 2,454.5 2,610.0 2,471.0 +5.48% 32.77M 01/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Kawasaki Kisen Kaisha 7,748.0 +595.0 +8.32%
Japan Steel Works 2,896.0 +168.5 +6.18%
Renesas Electronics Corp 2,589.0 +134.5 +5.48%
Nexon Co Ltd 2,553.0 +127.0 +5.23%
Mitsubishi Estate 2,397.0 +96.5 +4.19%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sumitomo Dainippon Pharma 362.0 -10.0 -2.69%
LY Corp 402.0 -10.9 -2.64%
Sapporo Holdings 6,421.0 -171.0 -2.59%
Aozora Bank 2,681.0 -67.5 -2.46%
Aeon 3,500.0 -75.0 -2.10%

Nhật Bản Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TOPIX Air Transpo. 245.78 -1.43 -0.58%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
TOPIX Banks 306.07 +5.47 +1.82%
Up
94.87%
Down
3.85%
Unchanged
1.28%
74 3
TOPIX Chemicals 2,616.20 +41.68 +1.62%
Up
52.00%
Down
42.00%
Unchanged
6.00%
78 63
TOPIX Constructio. 1,629.85 +9.74 +0.60%
Up
43.16%
Down
50.53%
Unchanged
6.32%
41 48
TOPIX Information. 5,859.72 +21.17 +0.36%
Up
35.34%
Down
61.64%
Unchanged
3.02%
82 143
TOPIX Electric Ap. 4,801.24 +96.55 +2.05%
Up
57.69%
Down
39.10%
Unchanged
3.21%
90 61
TOPIX Electric Po. 503.38 +3.86 +0.77%
Up
63.64%
Down
36.36%
14 8
TOPIX Other Finan. 1,049.90 +14.90 +1.44%
Up
48.15%
Down
48.15%
Unchanged
3.70%
13 13
TOPIX Fishery Agr. 588.64 -1.08 -0.18%
Up
37.50%
Down
62.50%
3 5
TOPIX Foods 2,216.92 +4.71 +0.21%
Up
31.40%
Down
66.28%
Unchanged
2.33%
27 57
TOPIX Glass & Cer. 1,432.74 +11.70 +0.82%
Up
46.88%
Down
46.88%
Unchanged
6.25%
15 15
TOPIX Insurance 2,115.32 +40.18 +1.94%
Up
88.89%
Down
11.11%
8 1
TOPIX Machinery 3,162.87 +42.84 +1.37%
Up
52.86%
Down
42.86%
Unchanged
4.29%
74 60
TOPIX Metal Produ. 1,484.31 +11.98 +0.81%
Up
42.86%
Down
52.38%
Unchanged
4.76%
18 22
TOPIX Mining 619.98 +15.86 +2.63%
Up
83.33%
Down
16.67%
5 1
TOPIX Other Produ. 5,013.03 +41.33 +0.83%
Up
46.00%
Down
46.00%
Unchanged
8.00%
23 23
TOPIX Nonferrous . 1,255.70 +5.34 +0.43%
Up
47.83%
Down
43.48%
Unchanged
8.70%
11 10
TOPIX Pulp & Pape. 527.98 -5.94 -1.11%
Up
36.36%
Down
63.64%
4 7
TOPIX Oil & Coal . 1,656.16 +33.59 +2.07%
Up
88.89%
Down
11.11%
8 1
TOPIX Pharmaceuti. 3,743.07 +17.17 +0.46%
Up
45.95%
Down
54.05%
17 20
TOPIX Precision I. 12,312.67 +198.88 +1.64%
Up
60.61%
Down
36.36%
Unchanged
3.03%
20 12
TOPIX Land Transp. 2,170.06 +13.57 +0.63%
Up
69.05%
Down
28.57%
Unchanged
2.38%
29 12
TOPIX Retail Trad. 1,777.95 -6.69 -0.37%
Up
21.13%
Down
73.71%
Unchanged
5.15%
41 143
TOPIX Real Estate. 1,909.90 +33.44 +1.78%
Up
44.74%
Down
50.00%
Unchanged
5.26%
34 38
TOPIX Rubber Prod. 4,740.49 -4.92 -0.10%
Up
45.45%
Down
45.45%
Unchanged
9.09%
5 5
TOPIX Securities 598.62 +5.98 +1.01%
Up
69.57%
Down
26.09%
Unchanged
4.35%
16 6
TOPIX Marine Tran. 1,854.81 +36.86 +2.03%
Up
75.00%
Down
25.00%
6 2
TOPIX Iron & Stee. 858.62 +13.61 +1.61%
Up
70.97%
Down
19.35%
Unchanged
9.68%
22 6
TOPIX Services 2,955.46 +43.70 +1.50%
Up
31.11%
Down
65.78%
Unchanged
3.11%
70 148
TOPIX Transportat. 5,412.33 +68.75 +1.29%
Up
54.39%
Down
45.61%
31 26
TOPIX Textiles & . 633.96 +2.35 +0.37%
Up
33.33%
Down
56.41%
Unchanged
10.26%
13 22
TOPIX Wholesale T. 3,816.98 +54.31 +1.44%
Up
43.10%
Down
54.60%
Unchanged
2.30%
75 95
TOPIX Warehouse &. 2,707.87 -4.22 -0.16%
Up
40.91%
Down
50.00%
Unchanged
9.09%
9 11
Tokyo Stock Excha. 1,689.18 -9.69 -0.57%
Up
17.24%
Down
79.31%
Unchanged
3.45%
10 46
TSE TOPIX17 Autom. 397.55 +4.68 +1.19%
Up
52.94%
Down
45.59%
Unchanged
1.47%
36 31
TSE TOPIX17 Banks. 196.84 +3.52 +1.82%
Up
94.87%
Down
3.85%
Unchanged
1.28%
74 3
TSE TOPIX17 Chemi. 329.49 +4.81 +1.48%
Up
47.50%
Down
46.00%
Unchanged
6.50%
95 92
TSE TOPIX17 Const. 329.26 +2.24 +0.68%
Up
43.79%
Down
50.30%
Unchanged
5.92%
74 85
TSE TOPIX17 Elect. 382.16 +7.51 +2.00%
Up
58.20%
Down
38.62%
Unchanged
3.17%
110 73
TSE TOPIX17 Energ. 208.04 +4.65 +2.29%
Up
86.67%
Down
13.33%
13 2
TSE TOPIX17 Finan. 244.21 +3.93 +1.64%
Up
62.71%
Down
33.90%
Unchanged
3.39%
37 20
TSE TOPIX17 Food . 380.51 +0.77 +0.20%
Up
31.91%
Down
65.96%
Unchanged
2.13%
30 62
TSE TOPIX17 IT Se. 351.39 +2.78 +0.80%
Up
34.52%
Down
61.93%
Unchanged
3.55%
175 314
TSE TOPIX17 Machi. 623.32 +8.44 +1.37%
Up
52.86%
Down
42.86%
Unchanged
4.29%
74 60
TSE TOPIX17 Pharm. 289.36 +1.33 +0.46%
Up
45.95%
Down
54.05%
17 20
TSE TOPIX17 Power. 83.36 +0.64 +0.77%
Up
63.64%
Down
36.36%
14 8
TSE TOPIX17 Retai. 308.86 -1.16 -0.37%
Up
21.13%
Down
73.71%
Unchanged
5.15%
41 143
TSE TOPIX17 Real . 399.49 +7.00 +1.78%
Up
44.74%
Down
50.00%
Unchanged
5.26%
34 38
TSE TOPIX17 Steel. 307.11 +3.43 +1.13%
Up
61.11%
Down
29.63%
Unchanged
9.26%
33 16
TSE TOPIX17 Whole. 927.45 +13.20 +1.44%
Up
43.10%
Down
54.60%
Unchanged
2.30%
75 95
TSE TOPIX17 Trans. 211.44 +1.62 +0.77%
Up
60.00%
Down
36.00%
Unchanged
4.00%
45 27
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email