Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Nhật Bản - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nhật Bản

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Nikkei 225 27,781.02 +497.43 +1.82%
Up
88.64%
Down
10.91%
Unchanged
0.45%
195 24
TOPIX 1,940.05 +38.97 +2.05%
Up
84.38%
Down
13.75%
Unchanged
1.87%
1847 301

Chứng Khoán Nhật Bản

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Mitsubishi UFJ Fina. 587.7 578.5 588.6 580.0 +1.59% 36.38M 13:00:00  
Nissan Motor 628.3 630.9 638.0 624.0 -0.41% 16.25M 13:00:00  
Tokyo Electric Powe. 291.0 292.0 297.0 289.0 -0.34% 15.59M 13:00:00  
Eneos Holdings 469.7 459.5 470.8 462.0 +2.22% 15.23M 13:00:00  
Nomura 542.0 548.1 546.3 536.7 -1.11% 13.74M 13:00:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Nippon Kayaku 1,255.0 +123.0 +10.87%
Mitsui O.S.K. Lines 6,250.0 +600.0 +10.62%
Kawasaki Kisen Kaisha 4,060.0 +340.0 +9.14%
Nippon Yusen K.K 6,380.0 +500.0 +8.50%
NGK Insulators 1,882.0 +140.0 +8.04%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Mazda Motor 1,011.0 -61.0 -5.69%
West Japan Railway Co. 5,687.0 -230.0 -3.89%
Daiichi Sankyo 2,086.5 -73.0 -3.38%
Hino Motors 927.0 -26.0 -2.73%
NSK 883.0 -16.0 -1.78%

Nhật Bản Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TOPIX Air Transpo. 195.96 -1.57 -0.79%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
TOPIX Banks 140.53 +2.79 +2.03%
Up
98.77%
Down
1.23%
80 1
TOPIX Chemicals 2,309.57 +50.79 +2.25%
Up
92.52%
Down
6.80%
Unchanged
0.68%
136 10
TOPIX Constructio. 1,158.78 +27.23 +2.41%
Up
92.08%
Down
7.92%
93 8
TOPIX Information. 4,725.71 +86.51 +1.86%
Up
76.17%
Down
21.70%
Unchanged
2.13%
179 51
TOPIX Electric Ap. 3,673.09 +80.16 +2.23%
Up
92.45%
Down
5.66%
Unchanged
1.89%
147 9
TOPIX Electric Po. 356.71 +5.85 +1.67%
Up
81.82%
Down
18.18%
18 4
TOPIX Other Finan. 699.22 +18.08 +2.65%
Up
73.08%
Down
23.08%
Unchanged
3.85%
19 6
TOPIX Fishery Agr. 485.33 +9.12 +1.92%
Up
87.50%
Down
12.50%
7 1
TOPIX Foods 1,691.81 +39.91 +2.42%
Up
89.66%
Down
8.05%
Unchanged
2.30%
78 7
TOPIX Glass & Cer. 1,149.31 +44.43 +4.02%
Up
100.00%
Down
0.00%
33 0
TOPIX Insurance 1,022.47 +25.00 +2.51%
Up
100.00%
Down
0.00%
8 0
TOPIX Machinery 2,240.94 +42.09 +1.91%
Up
88.03%
Down
11.27%
Unchanged
0.70%
125 16
TOPIX Metal Produ. 1,376.86 +43.00 +3.22%
Up
88.10%
Down
9.52%
Unchanged
2.38%
37 4
TOPIX Mining 227.74 +2.84 +1.26%
Up
83.33%
Down
0.00%
Unchanged
16.67%
5 0
TOPIX Other Produ. 3,575.38 +67.06 +1.91%
Up
86.54%
Down
11.54%
Unchanged
1.92%
45 6
TOPIX Nonferrous . 1,015.74 +28.60 +2.90%
Up
87.50%
Down
12.50%
21 3
TOPIX Pulp & Pape. 550.97 +19.48 +3.67%
Up
100.00%
Down
0.00%
12 0
TOPIX Oil & Coal . 1,024.18 +21.84 +2.18%
Up
100.00%
Down
0.00%
9 0
TOPIX Pharmaceuti. 3,026.46 +36.55 +1.22%
Up
83.78%
Down
13.51%
Unchanged
2.70%
31 5
TOPIX Precision I. 10,469.70 +290.06 +2.85%
Up
90.91%
Down
9.09%
30 3
TOPIX Land Transp. 1,896.51 +9.62 +0.51%
Up
79.55%
Down
20.45%
35 9
TOPIX Retail Trad. 1,413.73 +18.68 +1.34%
Up
78.50%
Down
19.50%
Unchanged
2.00%
157 39
TOPIX Real Estate. 1,457.25 +23.52 +1.64%
Up
82.19%
Down
13.70%
Unchanged
4.11%
60 10
TOPIX Rubber Prod. 3,467.11 +41.46 +1.21%
Up
81.82%
Down
18.18%
9 2
TOPIX Securities 372.22 +1.20 +0.32%
Up
82.61%
Down
17.39%
19 4
TOPIX Marine Tran. 704.06 +59.45 +9.22%
Up
100.00%
Down
0.00%
8 0
TOPIX Iron & Stee. 454.53 +18.64 +4.28%
Up
86.67%
Down
13.33%
26 4
TOPIX Services 2,825.58 +25.75 +0.92%
Up
65.64%
Down
29.07%
Unchanged
5.29%
149 66
TOPIX Transportat. 3,412.35 +79.77 +2.39%
Up
86.44%
Down
11.86%
Unchanged
1.69%
51 7
TOPIX Textiles & . 604.87 +10.21 +1.72%
Up
89.74%
Down
5.13%
Unchanged
5.13%
35 2
TOPIX Wholesale T. 1,834.94 +56.20 +3.16%
Up
91.06%
Down
8.94%
163 16
TOPIX Warehouse &. 1,847.61 +35.31 +1.95%
Up
87.50%
Down
12.50%
21 3
Tokyo Stock Excha. 2,147.97 -12.36 -0.57%
Up
9.84%
Down
85.25%
Unchanged
4.92%
6 52
TSE TOPIX17 Autom. 253.38 +5.69 +2.30%
Up
85.71%
Down
12.86%
Unchanged
1.43%
60 9
TSE TOPIX17 Banks. 90.38 +1.80 +2.03%
Up
98.77%
Down
1.23%
80 1
TSE TOPIX17 Chemi. 293.36 +6.48 +2.26%
Up
92.42%
Down
5.56%
Unchanged
2.02%
183 11
TSE TOPIX17 Const. 251.09 +7.02 +2.88%
Up
92.61%
Down
6.82%
Unchanged
0.57%
163 12
TSE TOPIX17 Elect. 296.41 +6.70 +2.31%
Up
91.71%
Down
6.74%
Unchanged
1.55%
177 13
TSE TOPIX17 Energ. 107.07 +2.00 +1.90%
Up
93.33%
Down
0.00%
Unchanged
6.67%
14 0
TSE TOPIX17 Finan. 135.29 +2.81 +2.12%
Up
80.70%
Down
17.54%
Unchanged
1.75%
46 10
TSE TOPIX17 Food . 290.98 +6.83 +2.40%
Up
89.36%
Down
8.51%
Unchanged
2.13%
84 8
TSE TOPIX17 IT Se. 295.21 +4.49 +1.54%
Up
72.34%
Down
23.98%
Unchanged
3.68%
374 124
TSE TOPIX17 Machi. 441.63 +8.29 +1.91%
Up
88.03%
Down
11.27%
Unchanged
0.70%
125 16
TSE TOPIX17 Pharm. 233.96 +2.82 +1.22%
Up
83.78%
Down
13.51%
Unchanged
2.70%
31 5
TSE TOPIX17 Power. 59.07 +0.97 +1.67%
Up
81.82%
Down
18.18%
18 4
TSE TOPIX17 Retai. 245.59 +3.24 +1.34%
Up
78.50%
Down
19.50%
Unchanged
2.00%
157 39
TSE TOPIX17 Real . 304.81 +4.92 +1.64%
Up
82.19%
Down
13.70%
Unchanged
4.11%
60 10
TSE TOPIX17 Steel. 196.69 +6.87 +3.62%
Up
85.45%
Down
14.55%
47 8
TSE TOPIX17 Whole. 445.85 +13.65 +3.16%
Up
91.06%
Down
8.94%
163 16
TSE TOPIX17 Trans. 161.45 +1.86 +1.17%
Up
82.28%
Down
17.72%
65 14
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email