Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Nhật Bản - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nhật Bản

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Nikkei 225 26,781.68 +176.84 +0.66%
Up
64.09%
Down
35.00%
Unchanged
0.91%
141 77
TOPIX 1,887.30 +9.72 +0.52%
Up
68.17%
Down
28.33%
Unchanged
3.50%
1480 615

Chứng Khoán Nhật Bản

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Mitsubishi UFJ Fina. 738.8 740.9 746.2 735.5 -0.28% 40.31M 13:00:00  
Z Holdings 412.1 416.4 424.4 411.2 -1.03% 28.39M 13:00:00  
Tokyo Electric Powe. 500.0 502.0 507.0 490.0 -0.40% 26.50M 13:00:00  
Eneos Holdings 516.0 512.4 519.5 513.4 +0.70% 20.74M 13:00:00  
Toyota Motor 2,084.0 2,082.0 2,117.0 2,079.0 +0.10% 19.51M 13:00:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Nikon Corp. 1,598.0 +108.0 +7.25%
Nippon Yusen K.K 11,310.0 +680.0 +6.40%
Toyota Tsusho Corp. 4,855.0 +245.0 +5.31%
Kawasaki Kisen Kaisha 10,750.0 +510.0 +4.98%
J.Front Retailing 1,070.0 +48.0 +4.70%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Osaka Gas 2,441.0 -76.0 -3.02%
Marubeni Corp. 1,334.5 -35.0 -2.56%
Tokyo Gas 2,573.0 -58.0 -2.20%
Kansai Electric Power 1,278.0 -28.0 -2.14%
Daiichi Sankyo 3,400.0 -62.0 -1.79%

Nhật Bản Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TOPIX Air Transpo. 202.79 +4.30 +2.17%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
TOPIX Banks 155.25 +0.07 +0.05%
Up
73.53%
Down
25.00%
Unchanged
1.47%
50 17
TOPIX Chemicals 2,026.07 +27.14 +1.36%
Up
80.88%
Down
17.65%
Unchanged
1.47%
110 24
TOPIX Constructio. 1,091.68 +1.48 +0.14%
Up
57.14%
Down
34.52%
Unchanged
8.33%
48 29
TOPIX Information. 4,811.03 +9.15 +0.19%
Up
47.32%
Down
47.80%
Unchanged
4.88%
97 98
TOPIX Electric Ap. 3,401.66 +39.45 +1.17%
Up
82.14%
Down
15.00%
Unchanged
2.86%
115 21
TOPIX Electric Po. 373.95 -5.76 -1.52%
Up
18.18%
Down
77.27%
Unchanged
4.55%
4 17
TOPIX Other Finan. 706.96 +9.33 +1.34%
Up
68.18%
Down
27.27%
Unchanged
4.55%
15 6
TOPIX Fishery Agr. 464.76 +0.40 +0.09%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
TOPIX Foods 1,619.43 -12.63 -0.77%
Up
38.89%
Down
56.94%
Unchanged
4.17%
28 41
TOPIX Glass & Cer. 1,054.91 +12.19 +1.17%
Up
83.33%
Down
16.67%
20 4
TOPIX Insurance 1,285.65 +39.47 +3.17%
Up
100.00%
Down
0.00%
8 0
TOPIX Machinery 2,109.86 +13.36 +0.64%
Up
87.10%
Down
10.48%
Unchanged
2.42%
108 13
TOPIX Metal Produ. 1,160.29 +18.53 +1.62%
Up
83.87%
Down
12.90%
Unchanged
3.23%
26 4
TOPIX Mining 438.06 +11.49 +2.69%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
TOPIX Other Produ. 3,604.28 -13.19 -0.36%
Up
75.61%
Down
21.95%
Unchanged
2.44%
31 9
TOPIX Nonferrous . 1,030.02 +8.82 +0.86%
Up
100.00%
Down
0.00%
21 0
TOPIX Pulp & Pape. 441.37 +4.99 +1.14%
Up
70.00%
Down
30.00%
7 3
TOPIX Oil & Coal . 1,199.18 +9.14 +0.77%
Up
71.43%
Down
28.57%
5 2
TOPIX Pharmaceuti. 3,082.54 -17.87 -0.58%
Up
57.14%
Down
42.86%
20 15
TOPIX Precision I. 9,875.35 +67.47 +0.69%
Up
63.33%
Down
33.33%
Unchanged
3.33%
19 10
TOPIX Land Transp. 1,762.04 -4.32 -0.24%
Up
33.33%
Down
66.67%
13 26
TOPIX Retail Trad. 1,221.85 +8.42 +0.69%
Up
73.75%
Down
23.75%
Unchanged
2.50%
118 38
TOPIX Real Estate. 1,503.00 +2.95 +0.20%
Up
66.67%
Down
28.57%
Unchanged
4.76%
42 18
TOPIX Rubber Prod. 3,398.69 -27.99 -0.82%
Up
72.73%
Down
27.27%
8 3
TOPIX Securities 355.21 +3.11 +0.88%
Up
70.00%
Down
30.00%
14 6
TOPIX Marine Tran. 1,306.12 +60.83 +4.88%
Up
100.00%
Down
0.00%
5 0
TOPIX Iron & Stee. 478.69 +10.37 +2.21%
Up
86.36%
Down
13.64%
19 3
TOPIX Services 2,442.49 -0.76 -0.03%
Up
52.36%
Down
43.46%
Unchanged
4.19%
100 83
TOPIX Transportat. 3,259.07 +8.64 +0.27%
Up
86.00%
Down
8.00%
Unchanged
6.00%
43 4
TOPIX Textiles & . 542.22 +2.42 +0.45%
Up
78.26%
Down
17.39%
Unchanged
4.35%
18 4
TOPIX Wholesale T. 2,065.85 -0.56 -0.03%
Up
69.50%
Down
27.66%
Unchanged
2.84%
98 39
TOPIX Warehouse &. 2,034.70 -0.50 -0.02%
Up
60.00%
Down
40.00%
9 6
Tokyo Stock Excha. 1,988.34 +2.72 +0.14%
Up
49.18%
Down
49.18%
Unchanged
1.64%
30 30
TSE TOPIX17 Autom. 242.51 +0.43 +0.18%
Up
85.29%
Down
10.29%
Unchanged
4.41%
58 7
TSE TOPIX17 Banks. 99.84 +0.04 +0.04%
Up
73.75%
Down
23.75%
Unchanged
2.50%
59 19
TSE TOPIX17 Chemi. 257.01 +3.28 +1.29%
Up
80.40%
Down
17.59%
Unchanged
2.01%
160 35
TSE TOPIX17 Const. 230.98 +1.37 +0.60%
Up
70.18%
Down
24.56%
Unchanged
5.26%
120 42
TSE TOPIX17 Elect. 275.18 +3.02 +1.11%
Up
77.08%
Down
19.79%
Unchanged
3.12%
148 38
TSE TOPIX17 Energ. 150.07 +2.27 +1.54%
Up
66.67%
Down
33.33%
10 5
TSE TOPIX17 Finan. 151.84 +3.34 +2.25%
Up
70.69%
Down
25.86%
Unchanged
3.45%
41 15
TSE TOPIX17 Food . 278.53 -2.11 -0.75%
Up
44.09%
Down
51.61%
Unchanged
4.30%
41 48
TSE TOPIX17 IT Se. 283.32 +0.11 +0.04%
Up
55.19%
Down
40.51%
Unchanged
4.31%
282 207
TSE TOPIX17 Machi. 415.80 +2.63 +0.64%
Up
86.11%
Down
10.42%
Unchanged
3.47%
124 15
TSE TOPIX17 Pharm. 238.30 -1.38 -0.58%
Up
59.46%
Down
40.54%
22 15
TSE TOPIX17 Power. 61.93 -0.95 -1.51%
Up
18.18%
Down
77.27%
Unchanged
4.55%
4 17
TSE TOPIX17 Retai. 212.26 +1.47 +0.70%
Up
74.24%
Down
22.73%
Unchanged
3.03%
147 45
TSE TOPIX17 Real . 314.38 +0.62 +0.20%
Up
68.92%
Down
27.03%
Unchanged
4.05%
51 20
TSE TOPIX17 Steel. 203.54 +3.14 +1.57%
Up
89.09%
Down
10.91%
49 6
TSE TOPIX17 Whole. 501.96 -0.14 -0.03%
Up
69.32%
Down
27.27%
Unchanged
3.41%
122 48
TSE TOPIX17 Trans. 166.51 +1.34 +0.81%
Up
53.85%
Down
42.31%
Unchanged
3.85%
42 33
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email