Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Nhật Bản - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nhật Bản

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Nikkei 225 27,777.90 -448.18 -1.59%
Up
7.73%
Down
91.82%
Unchanged
0.45%
17 202
TOPIX 1,953.98 -32.48 -1.64%
Up
9.29%
Down
88.68%
Unchanged
2.03%
201 1919

Chứng Khoán Nhật Bản

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Mitsubishi UFJ Fina. 738.7 748.0 746.7 734.5 -1.24% 48.34M 02/12  
Toyota Motor 1,971.0 1,998.5 1,988.0 1,951.5 -1.38% 29.66M 02/12  
Resona Holdings, In. 637.0 644.9 641.3 630.1 -1.22% 24.49M 02/12  
Eneos Holdings 457.3 465.0 461.1 454.8 -1.66% 23.07M 02/12  
Mitsubishi Motors C. 589.0 626.0 611.0 588.0 -5.91% 22.94M 02/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
CyberAgent Inc 1,288.0 +49.0 +3.95%
Kao Corp. 5,565.0 +106.0 +1.94%
Shiseido 6,104.0 +70.0 +1.16%
Rakuten Inc 669.0 +7.0 +1.06%
Chubu Electric Power Co., Inc. 1,272.0 +9.0 +0.71%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Mitsubishi Motors Corp. 589.0 -37.0 -5.91%
NTN Corp. 269.0 -16.0 -5.61%
JGC Corp. 1,815.0 -81.0 -4.27%
Fujikura 1,050.0 -46.0 -4.20%
Daiichi Sankyo 4,405.0 -192.0 -4.18%

Nhật Bản Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TOPIX Air Transpo. 225.85 -3.65 -1.59%
Down
100.00%
0 3
TOPIX Banks 168.50 -2.10 -1.23%
Up
1.27%
Down
97.47%
Unchanged
1.27%
1 77
TOPIX Chemicals 2,081.11 -26.10 -1.24%
Up
8.78%
Down
89.86%
Unchanged
1.35%
13 133
TOPIX Constructio. 1,144.18 -19.25 -1.65%
Up
5.21%
Down
92.71%
Unchanged
2.08%
5 89
TOPIX Information. 4,800.98 -61.58 -1.27%
Up
14.89%
Down
82.98%
Unchanged
2.13%
35 195
TOPIX Electric Ap. 3,423.01 -56.69 -1.63%
Up
9.49%
Down
90.51%
15 143
TOPIX Electric Po. 346.48 -1.31 -0.38%
Up
22.73%
Down
77.27%
5 17
TOPIX Other Finan. 689.40 -12.07 -1.72%
Up
11.11%
Down
88.89%
3 24
TOPIX Fishery Agr. 481.82 -6.63 -1.36%
Down
100.00%
0 8
TOPIX Foods 1,819.18 -15.97 -0.87%
Up
20.00%
Down
77.65%
Unchanged
2.35%
17 66
TOPIX Glass & Cer. 1,086.95 -16.75 -1.52%
Up
3.12%
Down
93.75%
Unchanged
3.12%
1 30
TOPIX Insurance 1,320.60 -26.80 -1.99%
Up
12.50%
Down
87.50%
1 7
TOPIX Machinery 2,163.79 -40.84 -1.85%
Up
8.33%
Down
89.58%
Unchanged
2.08%
12 129
TOPIX Metal Produ. 1,162.74 -12.55 -1.07%
Up
7.14%
Down
90.48%
Unchanged
2.38%
3 38
TOPIX Mining 436.72 -9.23 -2.07%
Up
16.67%
Down
83.33%
1 5
TOPIX Other Produ. 3,629.23 -59.92 -1.62%
Up
13.73%
Down
84.31%
Unchanged
1.96%
7 43
TOPIX Nonferrous . 1,057.49 -18.08 -1.68%
Down
95.83%
Unchanged
4.17%
0 23
TOPIX Pulp & Pape. 434.14 -3.92 -0.89%
Up
8.33%
Down
91.67%
1 11
TOPIX Oil & Coal . 1,089.73 -20.48 -1.84%
Up
11.11%
Down
88.89%
1 8
TOPIX Pharmaceuti. 3,473.17 -93.38 -2.62%
Up
5.56%
Down
94.44%
2 34
TOPIX Precision I. 9,906.30 -217.42 -2.15%
Up
3.03%
Down
93.94%
Unchanged
3.03%
1 31
TOPIX Land Transp. 1,920.89 -26.80 -1.38%
Up
2.33%
Down
97.67%
1 42
TOPIX Retail Trad. 1,374.19 -21.44 -1.54%
Up
11.11%
Down
85.86%
Unchanged
3.03%
22 170
TOPIX Real Estate. 1,496.03 -37.61 -2.45%
Up
9.33%
Down
88.00%
Unchanged
2.67%
7 66
TOPIX Rubber Prod. 3,494.93 -60.27 -1.70%
Down
100.00%
0 11
TOPIX Securities 356.60 -3.58 -0.99%
Up
13.04%
Down
82.61%
Unchanged
4.35%
3 19
TOPIX Marine Tran. 1,081.03 -10.28 -0.94%
Up
12.50%
Down
87.50%
1 7
TOPIX Iron & Stee. 482.54 -5.95 -1.22%
Up
9.68%
Down
83.87%
Unchanged
6.45%
3 26
TOPIX Services 2,535.13 -36.68 -1.43%
Up
11.61%
Down
86.61%
Unchanged
1.79%
26 194
TOPIX Transportat. 3,258.93 -60.56 -1.82%
Up
1.75%
Down
91.23%
Unchanged
7.02%
1 52
TOPIX Textiles & . 593.43 -12.99 -2.14%
Up
7.69%
Down
87.18%
Unchanged
5.13%
3 34
TOPIX Wholesale T. 2,291.26 -52.38 -2.23%
Up
5.71%
Down
92.57%
Unchanged
1.71%
10 162
TOPIX Warehouse &. 2,099.44 -24.06 -1.13%
Down
100.00%
0 22
Tokyo Stock Excha. 1,934.75 -6.71 -0.35%
Up
27.87%
Down
63.93%
Unchanged
8.20%
17 39
TSE TOPIX17 Autom. 243.04 -4.49 -1.81%
Up
1.47%
Down
92.65%
Unchanged
5.88%
1 63
TSE TOPIX17 Banks. 108.36 -1.35 -1.23%
Up
1.27%
Down
97.47%
Unchanged
1.27%
1 77
TSE TOPIX17 Chemi. 264.81 -3.46 -1.29%
Up
8.54%
Down
89.45%
Unchanged
2.01%
17 178
TSE TOPIX17 Const. 239.50 -3.69 -1.52%
Up
5.29%
Down
92.35%
Unchanged
2.35%
9 157
TSE TOPIX17 Elect. 276.68 -4.78 -1.70%
Up
8.38%
Down
91.10%
Unchanged
0.52%
16 174
TSE TOPIX17 Energ. 141.24 -2.79 -1.94%
Up
13.33%
Down
86.67%
2 13
TSE TOPIX17 Finan. 153.12 -2.71 -1.74%
Up
12.07%
Down
86.21%
Unchanged
1.72%
7 50
TSE TOPIX17 Food . 312.21 -2.78 -0.88%
Up
18.28%
Down
79.57%
Unchanged
2.15%
17 74
TSE TOPIX17 IT Se. 286.68 -3.98 -1.37%
Up
13.33%
Down
84.71%
Unchanged
1.96%
68 432
TSE TOPIX17 Machi. 426.43 -8.04 -1.85%
Up
8.33%
Down
89.58%
Unchanged
2.08%
12 129
TSE TOPIX17 Pharm. 268.50 -7.22 -2.62%
Up
5.56%
Down
94.44%
2 34
TSE TOPIX17 Power. 57.38 -0.21 -0.36%
Up
22.73%
Down
77.27%
5 17
TSE TOPIX17 Retai. 238.72 -3.73 -1.54%
Up
11.11%
Down
85.86%
Unchanged
3.03%
22 170
TSE TOPIX17 Real . 312.92 -7.87 -2.45%
Up
9.33%
Down
88.00%
Unchanged
2.67%
7 66
TSE TOPIX17 Steel. 206.96 -3.03 -1.44%
Up
5.45%
Down
89.09%
Unchanged
5.45%
3 49
TSE TOPIX17 Whole. 556.73 -12.73 -2.24%
Up
5.71%
Down
92.57%
Unchanged
1.71%
10 162
TSE TOPIX17 Trans. 174.18 -2.35 -1.33%
Up
2.63%
Down
97.37%
2 74
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email