Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Colombia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Colombia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
COLCAP 1,128.24 -7.54 -0.66%
Up
48.00%
Down
44.00%
Unchanged
8.00%
12 11
COL General 11,900.44 +30.69 +0.26%
Up
%
Down
%

Chứng Khoán Colombia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Ecopetrol 2,080.0 2,061.0 2,083.0 1,995.0 +0.92% 2.74M 29/09  
Interconnection Ele. 16,400.0 15,790.0 16,400.0 15,770.0 +3.86% 746.93K 29/09  
Aval Acciones y Val. 583.1 618.0 598.0 583.1 -5.65% 434.77K 29/09  
Celsia 2,818.0 2,825.0 2,820.0 2,750.0 -0.25% 343.22K 29/09  
Bancolombia Pf 28,290.0 28,260.0 28,450.0 27,380.0 +0.11% 228.28K 29/09  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Interconnection Electric 16,400.0 +610.0 +3.86%
Banco Davivienda Pf 29,860.0 +1040.0 +3.61%
Colombiana 17,400.0 +600.0 +3.57%
Organizacion Terpel SA 7,990.00 +240.00 +3.10%
Grupo Energia Bogota 1,870.00 +39.00 +2.13%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Aval Acciones y Valores Pref 583.1 -34.9 -5.65%
Corporacion Financiera Colombiana 13,500.00 -500.00 -3.57%
Cementos Argos Pf 2,280.0 -80.0 -3.39%
Suramericana 39,510.0 -1360.0 -3.33%
Mineros SA 1,795.00 -50.00 -2.71%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email