Grupo Energia Bogota SA ESP (GEB)

Colombia
Tiền tệ tính theo COP
Miễn trừ Trách nhiệm
1,747.00
+27.00(+1.57%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
1,689.001,747.00
Biên độ 52 tuần
1,311.001,986.00
Giá Mua/Bán
2,335.00 / 2,355.00
Giá đ.cửa hôm trước
1,720
Giá mở cửa
1,715
Biên độ ngày
1,689-1,747
Biên độ 52 tuần
1,311-1,986
Khối lượng
384,957
KLTB (3 thg)
699,588
Thay đổi 1 năm
-7.15%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

4,910.0
CCB
-3.35%
2,579.0
CEL
-0.81%
9,350.0
ARG
-0.53%
2,365.0
ECO
+1.37%
2,830.0
IMI
+5.13%

Báo cáo Thu nhập B