Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Lãnh Thổ Palestine - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Lãnh Thổ Palestine

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Al-Quds 626.98 +2.29 +0.37%
Up
17.78%
Down
13.33%
Unchanged
68.89%
8 6

Chứng Khoán Lãnh Thổ Palestine

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Palestine Developme. 1.450 1.440 1.450 1.420 +0.69% 433.96K 16:11:00  
Al Quds Bank 1.640 1.620 1.660 1.610 +1.23% 146.14K 16:05:00  
Palestine Islamic B. 2.020 2.010 2.030 2.010 +0.50% 83.79K 16:03:00  
Palestine Telecom 5.00 4.94 5.03 4.93 +1.21% 59.53K 16:11:00  
Arab Palestinian In. 3.780 3.800 3.810 3.780 -0.53% 24.06K 15:50:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Palestine Industrial Inv 2.900 +0.090 +3.20%
Al Shark Electrode 1.85 +0.05 +2.78%
Golden Wheat 0.97 +0.02 +2.11%
Al Quds Bank 1.640 +0.020 +1.23%
Palestine Telecom 5.00 +0.06 +1.21%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Global United Insurance Co 2.350 -0.070 -2.89%
Arab Islamic Bank 1.800 -0.020 -1.10%
Birzeit Pharma 3.95 -0.04 -1.00%
Palestine Investment Bank PLC 1.150 -0.010 -0.86%
Arab Palestinian Invest Comp 3.780 -0.020 -0.53%

Lãnh Thổ Palestine Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 163.85 +0.15 +0.09%
Up
33.33%
Down
33.33%
Unchanged
33.33%
2 2
Industries 129.39 -0.28 -0.22%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
Insurance 107.48 -0.31 -0.29%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Investment 38.65 +0.30 +0.78%
Up
28.57%
Down
0.00%
Unchanged
71.43%
2 0
Services 46.91 +0.36 +0.77%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email