Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Lãnh Thổ Palestine - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Lãnh Thổ Palestine

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Al-Quds 644.61 +1.50 +0.23%
Up
13.33%
Down
6.67%
Unchanged
80.00%
6 3

Chứng Khoán Lãnh Thổ Palestine

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bank Of Palestine 2.030 1.990 2.050 1.990 +2.01% 143.10K 31/01  
Palestine Developme. 1.330 1.330 1.330 1.320 0.00% 53.05K 31/01  
Arkaan RE 1.60 1.60 1.62 1.59 0.00% 32.53K 31/01  
Wataniya Palestine . 0.85 0.84 0.85 0.84 +1.19% 14.18K 31/01  
Al Quds Bank 1.650 1.630 1.650 1.600 +1.23% 9.05K 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Palestine RE Investment 0.36 +0.01 +2.86%
Jerusalem Cigarette 1.91 +0.04 +2.14%
Bank Of Palestine 2.030 +0.040 +2.01%
Al Quds Bank 1.650 +0.020 +1.23%
Wataniya Palestine Mobile 0.85 +0.01 +1.19%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Union Con & Inv 0.45 -0.01 -2.17%
Jerusalem Pharma 3.420 -0.040 -1.16%
Palestine Telecom 5.79 -0.03 -0.52%
Ahliea Insurance 0.18 0.00 0.00%
Safa Bank 0.81 0.00 0.00%

Lãnh Thổ Palestine Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 159.58 +1.28 +0.81%
Up
33.33%
Down
0.00%
Unchanged
66.67%
2 0
Industries 131.98 -0.04 -0.03%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
Insurance 103.61 +0.07 +0.07%
Up
16.67%
Down
0.00%
Unchanged
83.33%
1 0
Investment 34.19 +0.02 +0.06%
Up
14.29%
Down
14.29%
Unchanged
71.43%
1 1
Services 52.59 -0.09 -0.17%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email