Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+ Nhận ƯU ĐÃI 40%

Lãnh Thổ Palestine - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Lãnh Thổ Palestine

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Al-Quds 545.94 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Lãnh Thổ Palestine

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Arab Islamic Bank 1.450 1.460 1.450 1.450 0.00% 0 17/04  
Ahliea Insurance 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00% 0 07/04  
Bank Of Palestine 1.600 1.600 1.610 1.600 0.00% 0 17/04  
Birzeit Pharma 4.09 4.09 4.09 4.09 0.00% 0 17/04  
Palestine Islamic B. 1.500 1.490 1.500 1.500 +0.00% 0 16/04  
Jerusalem Cigarette. 1.98 1.95 1.98 1.98 +0.00% 0 16/04  
Palestine Developme. 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00% 0 17/04  
Palestine Telecom 4.92 4.95 4.94 4.92 0.00% 0 17/04  
Palestine Electric 2.840 3.070 2.990 2.840 0.00% 0 09/10  
Palestine Industria. 1.910 1.910 1.910 1.910 +0.00% 0 28/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Arab Islamic Bank 1.450 0.000 0.00%
Ahliea Insurance 0.18 0.00 0.00%
Bank Of Palestine 1.600 0.000 0.00%
Birzeit Pharma 4.09 0.00 0.00%
Palestine Islamic Bank 1.500 +0.000 +0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Arab Islamic Bank 1.450 0.000 0.00%
Ahliea Insurance 0.18 0.00 0.00%
Bank Of Palestine 1.600 0.000 0.00%
Birzeit Pharma 4.09 0.00 0.00%
Palestine Islamic Bank 1.500 +0.000 +0.00%

Lãnh Thổ Palestine Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banks 131.36 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Industries 127.40 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Insurance 104.05 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Investment 28.08 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Services 47.86 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email