Insurance (PSINS)

Ramallah
106.55
0.00(0.00%)
  • Giá mở cửa:
    106.45
  • Biên độ ngày:
    106.45 - 106.55
  • Biên độ 52 tuần:
    105.60 - 111.06

Tổng quan Insurance

Giá đ.cửa hôm trước
106.45
Khối lượng
0
Biên độ ngày
106.45-106.55
Giá mở cửa
106.45
K.Lg T.bình (3 thg)
10,523
Biên độ 52 tuần
105.6-111.06
Thay đổi 1 năm
-0.44%
Bạn cảm thấy thế nào về Insurance?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
2.222.202.222.220.00%0
0.260.250.260.250.00%0
4.254.304.254.250.00%0
3.093.093.093.090.00%0
3.103.003.103.100.00%0

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
0.260.000.00%
4.250.000.00%
3.090.000.00%
3.100.0000.00%
3.150.000.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
0.260.000.00%
4.250.000.00%
3.090.000.00%
3.100.0000.00%
3.150.000.00%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBánBánBán MạnhBán MạnhMua
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính