Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Lãnh Thổ Palestine

Lần cuối
Cao
Thấp
1.631.631.63-0.090-5.23%489.44KRamallah
3.703.703.700.000.00%138.13KRamallah
2.192.192.15+0.010+0.46%118.85KRamallah
1.351.351.320.000.00%89.85KRamallah
2.072.122.07-0.030-1.43%52.45KRamallah
1.771.771.70+0.05+2.91%47.5KRamallah
5.455.465.45-0.44-7.47%11.64KRamallah
2.552.552.550.000.00%5KRamallah
1.851.851.85-0.000.00%6.33KRamallah
0.870.870.85+0.02+2.35%8.79KRamallah
3.153.153.15+0.150+5.00%800Ramallah
4.204.204.200.000.00%320Ramallah
3.003.003.000.000.00%100Ramallah
1.971.971.97-0.07-3.43%118Ramallah
1.601.601.600.000.00%10Ramallah
3.423.423.350.000.00%0Ramallah
6.416.416.410.000.00%0Ramallah
1.501.501.490.000.00%0Ramallah
3.203.203.200.000.00%0Ramallah
2.392.392.390.000.00%0Ramallah
0.730.730.730.000.00%0Ramallah
3.353.353.300.000.00%0Ramallah
2.212.212.210.000.00%0Ramallah
0.270.270.270.000.00%0Ramallah
3.103.103.100.000.00%0Ramallah
0.810.820.810.000.00%0Ramallah
2.852.852.850.000.00%0Ramallah
2.452.452.450.000.00%0Ramallah
1.861.861.850.000.00%0Ramallah
0.900.910.900.000.00%0Ramallah
0.240.240.240.000.00%0Ramallah
4.054.054.050.000.00%0Ramallah
2.372.372.370.000.00%0Ramallah
1.001.001.000.000.00%0Ramallah
0.380.380.370.000.00%0Ramallah
1.851.851.850.000.00%0Ramallah
3.803.823.800.000.00%0Ramallah
17.0017.0017.000.000.00%0Ramallah
0.880.880.880.000.00%0Ramallah
1.941.941.800.000.00%0Ramallah
1.001.000.990.000.00%0Ramallah
0.520.520.500.000.00%0Ramallah
2.6732.6732.6730.000.00%0Ramallah
1.901.901.900.000.00%0Ramallah
2.992.992.990.000.00%0Ramallah
1.101.101.100.000.00%0Ramallah
2.952.952.950.000.00%0Ramallah