Palestine Investment Develop (PID)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
1.900
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
1.900
1.900
Biên độ 52 tuần
1.850
1.900
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
1.9
Giá mở cửa
1.9
Biên độ ngày
1.9-1.9
Biên độ 52 tuần
1.85-1.9
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
2,119
Thay đổi 1 năm
5.56%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
4,840,419
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Palestine Investment Develop