Palestine Poultry Co Ltd (AZIZA)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
3.080
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
3.080
3.080
Biên độ 52 tuần
2.860
3.240
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
3.24
Giá mở cửa
3.08
Biên độ ngày
3.08-3.08
Biên độ 52 tuần
2.86-3.24
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
488
Thay đổi 1 năm
10%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
13,440,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Palestine Poultry Co Ltd