Palestine Poultry Co Ltd (AZIZA)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
3.000
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
3.000
3.000
Biên độ 52 tuần
2.880
3.240
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
2.900 / 3.000

Bình luận AZIZA