Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu
Đóng

Palestine Poultry Co Ltd (AZIZA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3.000 +0.000    +0.00%
01/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo JOD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Lãnh Thổ Palestine
Mã ISIN:  PS2007111979 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 2.900 / 3.000
 • Biên độ ngày: 3.000 - 3.000
Palestine Poultry Co Ltd 3.000 +0.000 +0.00%

Mô hình Nến AZIZA

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Palestine Poultry Co Ltd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1M Hiện tại
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1W 2 17/09/2023
Tri-Star Bullish 15 2 20/09/2023 15:15
Gravestone Doji 1M 4 5/23
Bullish doji Star 1W 4 27/08/2023
Harami Bullish 1W 4 27/08/2023
Harami Cross 1W 4 27/08/2023
Tri-Star Bullish 1D 4 27/08/2023
Tri-Star Bullish 5H 4 27/08/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 4 27/08/2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 4 27/08/2023 16:00
Tri-Star Bearish 1W 8 14/05/2023
Tri-Star Bullish 1H 8 02/08/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 8 02/08/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 8 02/08/2023 14:00
Tri-Star Bearish 1D 11 15/05/2023
Tri-Star Bearish 5H 11 15/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 1H 11 15/05/2023 15:00
Tri-Star Bearish 30 11 15/05/2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 11 15/05/2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 14 30/01/2023 16:00
Tri-Star Bullish 5H 15 30/01/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1H 15 30/01/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 15 30/01/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 15 29/11/2022 16:30
Tri-Star Bearish 30 16 29/11/2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 16 18/09/2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 17 18/09/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1M 18 11/21
Bullish Engulfing 1M 18 11/21
Tri-Star Bullish 15 18 26/06/2022 14:00
Tri-Star Bullish 5H 19 18/09/2022 15:00
Tri-Star Bullish 1H 19 18/09/2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 19 18/09/2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 19 12/06/2022 16:45
Tri-Star Bearish 30 20 18/09/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 20 23/05/2022 14:15
Tri-Star Bullish 30 21 26/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 21 16/05/2022 16:45
Tri-Star Bullish 30 22 23/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 22 21/03/2022 16:45
Tri-Star Bearish 30 23 16/05/2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 23 16/03/2022 17:15
Harami Bullish 1W 24 22/05/2022
Harami Cross 1W 24 22/05/2022
Tri-Star Bullish 30 24 21/03/2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 24 20/02/2022 17:15
Tri-Star Bullish 1M 25 01/21
Belt Hold Bearish 1W 25 15/05/2022
Engulfing Bearish 1W 25 15/05/2022
Harami Bullish 5H 25 26/06/2022 11:00
Harami Cross 5H 25 26/06/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 25 26/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 25 16/03/2022 17:00
Bullish doji Star 15 25 15/02/2022 15:15
Tri-Star Bullish 30 26 13/12/2021 17:30
Tri-Star Bullish 15 26 13/12/2021 17:30
Bullish doji Star 1M 27 10/20
Harami Bullish 1M 27 10/20
Harami Cross 1M 27 10/20
Harami Bullish 1W 27 20/03/2022
Harami Cross 1W 27 20/03/2022
Belt Hold Bullish 30 27 27/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 27 09/12/2021 16:45
Belt Hold Bearish 1W 28 13/03/2022
Tri-Star Bearish 30 28 08/08/2021 16:30
Belt Hold Bullish 15 28 27/09/2021 15:15
Tri-Star Bullish 1M 29 02/20
Tri-Star Bearish 30 29 20/06/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1W 30 13/02/2022
Bullish Engulfing 1W 30 13/02/2022
Bullish doji Star 1D 30 23/05/2022
Harami Bullish 1D 30 23/05/2022
Harami Cross 1D 30 23/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 30 23/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 30 10/01/2021 15:00
Doji Star Bearish 1M 31 9/19
Belt Hold Bearish 1D 31 16/05/2022
Engulfing Bearish 1D 31 16/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 31 16/05/2022 15:00
Tri-Star Bullish 1H 31 23/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 32 16/05/2022 16:00
Tri-Star Bearish 1W 34 05/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 36 16/03/2022
Belt Hold Bullish 1W 37 26/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 37 16/03/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 37 21/03/2022 16:00
Tri-Star Bearish 1H 38 16/03/2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 41 20/02/2022 17:00
Belt Hold Bullish 1M 42 7/18
Tri-Star Bearish 1W 43 20/06/2021
Bullish doji Star 1H 43 15/02/2022 15:00
Tri-Star Bullish 1D 44 13/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 45 13/12/2021 16:00
Belt Hold Bearish 1M 47 01/18
Tri-Star Bullish 1H 47 13/12/2021 17:00
Dragonfly Doji 1M 48 11/17
Tri-Star Bullish 1W 48 10/01/2021
Tri-Star Bearish 5H 48 09/12/2021 12:00
Abandoned Baby Bullish 1D 49 27/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 49 27/09/2021
Tri-Star Bullish 1W 50 11/10/2020
Bullish doji Star 1D 50 06/09/2021
Tri-Star Bearish 1W 51 21/06/2020
Belt Hold Bearish 1D 51 24/08/2021
Engulfing Bearish 1D 51 24/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 51 27/09/2021 14:00
Harami Bullish 1M 52 7/17
Harami Cross 1M 52 7/17
Belt Hold Bullish 1H 53 27/09/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1W 54 27/10/2019
Tri-Star Bearish 1D 55 20/06/2021
Doji Star Bearish 1W 56 22/09/2019
Tri-Star Bearish 5H 57 20/06/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1H 59 20/06/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1D 60 10/01/2021
Tri-Star Bullish 1D 62 12/10/2020
Tri-Star Bullish 5H 62 10/01/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1D 63 23/06/2020
Doji Star Bearish 1M 64 01/16
Tri-Star Bullish 5H 64 12/10/2020 14:00
Tri-Star Bearish 5H 65 23/06/2020 13:00
Tri-Star Bullish 1H 65 10/01/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1D 67 27/10/2019
Tri-Star Bullish 1H 67 12/10/2020 16:00
Tri-Star Bearish 1H 68 23/06/2020 14:00
Doji Star Bearish 1D 69 25/09/2019
Tri-Star Bullish 5H 69 27/10/2019 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AZIZA

Viết cảm nghĩ của bạn về Palestine Poultry Co Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email