CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
14,600.0
-100.0
(-0.68%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
14,500.0
14,900.0
Biên độ 52 tuần
10,000.0
32,950.0
Khối lượng
3,776,400
Giá đ.cửa hôm trước
14,800
Giá mở cửa
14,800
Biên độ ngày
14,500-14,900
Biên độ 52 tuần
10,000-32,950
Khối lượng
3,776,400
KLTB (3 thg)
3,249,363
Thay đổi 1 năm
-50.91%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
252,222,143
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Phân tích CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Hồ sơ Công ty CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH là công ty phát triển cơ sở hạ tầng có trụ sở tại Việt Nam. Công ty tham gia phát triển và vận hành đường cao tốc và cơ sở hạ tầng đô thị dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) và Xây dựng-Chuyển giao (BT), cùng với hoạt động thu phí cầu đường. Công ty còn phát triển nhà ở và căn hộ cho thuê và để bán, đồng thời cho thuê văn phòng và quyền sử dụng đất. Công ty xây dựng các công trình dân sự và công nghiệp, gồm có hệ thống điện chiếu sáng và hạ tầng giao thông; cung cấp nước sạch; phân phối và lắp đặt thiết bị ngành nước; sản xuất các thiết bị đèn, điện chiếu sáng giao thông, cùng với bảo dưỡng đường xá và cây xanh đô thị.