Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
29,500.0 -2200.0    -6.94%
26/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CII6 
 • Khối lượng: 15,912,100
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 29,500.0 - 32,800.0
Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM 29,500.0 -2200.0 -6.94%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Black Crows 1W Hiện tại
Bullish doji Star 30 Hiện tại
Harami Bullish 30 Hiện tại
Harami Cross 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1D 1 25/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 1 26/01/2022 05:00
Three Outside Down 5H 4 24/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 4 26/01/2022 09:00
Deliberation Bearish 30 4 26/01/2022 11:30
Bullish doji Star 15 4 26/01/2022 13:45
Harami Bullish 15 4 26/01/2022 13:45
Harami Cross 15 4 26/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 5H 5 24/01/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 5 24/01/2022 08:00
Three Outside Up 1W 6 12/12/2021
Morning Star 1H 6 25/01/2022 13:00
Three Inside Up 1H 6 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 6 25/01/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 6 25/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 6 25/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 5H 7 21/01/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 7 21/01/2022 05:00
Bullish doji Star 1H 7 25/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 7 25/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 7 25/01/2022 11:00
Deliberation Bearish 15 8 26/01/2022 11:30
Engulfing Bearish 1M 9 4/21
Engulfing Bearish 1W 9 21/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 9 25/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 9 26/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 10 19/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 10 19/01/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 10 24/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 10 24/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 10 24/01/2022 14:00
Bullish doji Star 30 10 25/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 10 25/01/2022 14:30
Harami Cross 30 10 25/01/2022 14:30
Three Outside Up 15 10 26/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 11 25/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 11 26/01/2022 10:45
Belt Hold Bullish 15 11 26/01/2022 10:45
Downside Gap Three Methods 15 11 26/01/2022 10:45
Tri-Star Bullish 5H 12 18/01/2022 12:00
Three Black Crows 1H 12 24/01/2022 11:00
Three Outside Up 30 12 25/01/2022 13:30
Inverted Hammer 15 12 26/01/2022 10:30
Three Outside Down 1H 13 24/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 13 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 13 25/01/2022 13:00
Inverted Hammer 15 13 26/01/2022 10:15
Doji Star Bearish 1D 14 06/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 14 17/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 14 24/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1H 14 24/01/2022 09:00
Falling Three Methods 1M 15 10/20
Belt Hold Bullish 30 15 25/01/2022 10:30
Three Outside Up 1W 16 03/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 16 14/01/2022 13:00
Hanging Man 1H 16 21/01/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1H 16 21/01/2022 13:00
Downside Gap Three Methods 1M 17 8/20
Bullish Engulfing 1M 17 8/20
Bullish Engulfing 1W 17 26/09/2021
Belt Hold Bullish 30 17 25/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 17 25/01/2022 09:30
Engulfing Bearish 1D 18 30/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 18 13/01/2022 12:00
Belt Hold Bullish 30 18 25/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 18 26/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 18 26/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 19 21/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 19 21/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 21 20/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 21 24/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 5H 22 11/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 22 20/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 22 20/01/2022 11:00
Stick Sandwich 15 22 25/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1M 23 02/20
Abandoned Baby Bearish 1D 23 23/12/2021
Evening Doji Star 1D 23 23/12/2021
Harami Bullish 30 23 24/01/2022 11:30
Harami Cross 30 23 24/01/2022 11:30
Belt Hold Bullish 15 23 25/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 23 25/01/2022 13:45
Doji Star Bearish 1D 24 22/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 24 20/01/2022 09:00
Inverted Hammer 15 24 25/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1H 25 19/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 25 19/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 25 25/01/2022 13:15
Belt Hold Bullish 15 25 25/01/2022 13:15
Deliberation Bearish 1M 26 11/19
Doji Star Bearish 1M 26 11/19
Three Outside Up 5H 26 07/01/2022 11:00
Three Black Crows 30 26 24/01/2022 10:00
Three Outside Up 1M 27 10/19
Doji Star Bearish 1D 27 17/12/2021
Bullish Engulfing 5H 27 07/01/2022 06:00
Bullish Engulfing 1M 28 9/19
Tri-Star Bullish 1H 28 19/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 28 24/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 29 15/12/2021
Engulfing Bearish 1D 29 15/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 29 19/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 30 21/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 30 25/01/2022 10:30
Deliberation Bearish 1D 31 13/12/2021
Doji Star Bearish 1D 31 13/12/2021
Harami Bullish 1M 32 5/19
Harami Cross 1M 32 5/19
Belt Hold Bearish 5H 32 04/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 32 04/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 32 21/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 32 21/01/2022 13:00
Dragonfly Bearish 30 32 21/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 33 18/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 34 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 34 21/01/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 34 21/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 15 34 25/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 15 34 25/01/2022 09:30
Three Outside Up 15 34 25/01/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 35 25/01/2022 09:15
Bullish Engulfing 15 35 25/01/2022 09:15
Tri-Star Bullish 15 35 25/01/2022 09:15
Engulfing Bearish 5H 36 30/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 36 25/01/2022 09:00
Three Inside Up 30 37 21/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 37 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 37 21/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1H 38 17/01/2022 10:00
Harami Bullish 30 38 20/01/2022 14:30
Harami Cross 30 38 20/01/2022 14:30
Falling Three Methods 1M 39 10/18
Belt Hold Bearish 5H 39 29/12/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1H 39 17/01/2022 09:00
Hanging Man 5H 40 28/12/2021 11:00
Dragonfly Bearish 5H 40 28/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 30 40 20/01/2022 13:30
Hanging Man 5H 41 28/12/2021 06:00
Doji Star Bearish 30 42 20/01/2022 11:30
Belt Hold Bullish 15 42 24/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 42 24/01/2022 13:30
Three Outside Up 5H 43 27/12/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 43 14/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 43 20/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 30 43 20/01/2022 11:00
Bullish doji Star 15 43 24/01/2022 13:15
Bullish Engulfing 5H 44 24/12/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 44 14/01/2022 09:00
Bullish doji Star 1M 45 4/18
Harami Bullish 1M 45 4/18
Harami Cross 1M 45 4/18
Falling Three Methods 1D 46 22/11/2021
Belt Hold Bullish 30 46 20/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 46 20/01/2022 09:30
Dark Cloud Cover 1D 47 19/11/2021
Hanging Man 5H 48 22/12/2021 10:00
Dragonfly Bearish 5H 48 22/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 1H 48 13/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 48 19/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 48 19/01/2022 14:30
Three Outside Up 1M 49 12/17
Hanging Man 5H 49 22/12/2021 05:00
Dragonfly Bearish 5H 49 22/12/2021 05:00
Tri-Star Bearish 1H 49 13/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 50 11/17
Doji Star Bearish 5H 50 21/12/2021 14:00
Bullish doji Star 1M 51 10/17
Hanging Man 5H 52 20/12/2021 13:00
Dragonfly Bearish 5H 52 20/12/2021 13:00
Bullish doji Star 15 52 24/01/2022 09:45
Harami Cross 15 52 24/01/2022 09:45
Hanging Man 5H 53 20/12/2021 08:00
Dragonfly Bearish 5H 53 20/12/2021 08:00
Three Black Crows 15 53 24/01/2022 09:30
Bullish doji Star 1H 54 12/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 55 6/17
Belt Hold Bearish 1D 55 09/11/2021
Doji Star Bearish 5H 55 17/12/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1H 55 11/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 55 19/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 55 24/01/2022 09:00
Three Outside Up 5H 56 16/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 56 19/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1D 59 03/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 59 15/12/2021 08:00
Deliberation Bearish 15 60 21/01/2022 13:45
Doji Star Bearish 15 60 21/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 5H 61 14/12/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 61 14/12/2021 07:00
Deliberation Bearish 5H 62 13/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 5H 62 13/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 1H 62 10/01/2022 11:00
Upside Gap Three Methods 1H 62 10/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 1M 63 10/16
Belt Hold Bearish 15 63 21/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 63 21/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 65 18/01/2022 09:30
Falling Three Methods 1W 66 18/10/2020
Three Black Crows 1W 66 18/10/2020
Tri-Star Bearish 30 66 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 67 21/01/2022 10:30
Engulfing Bearish 15 67 21/01/2022 10:30
Engulfing Bearish 5H 68 08/12/2021 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CII

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Thảo Trần
Thảo Trần 15/12/2021 15:30
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mục tiêu ×2
Thảo Trần
Thảo Trần 15/12/2021 15:30
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Dat Nguyen
Dat Nguyen 31/10/2021 19:41
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mục tiêu 3x
Dat Nguyen
Dat Nguyen 31/10/2021 19:41
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mục tiêu 3x
Minh Tuấn Phạm
Minh Tuấn Phạm 09/10/2020 8:43
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Tu Duong
Tu Duong 13/07/2020 9:40
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Chuẩn bị thu phí xa lộ Hà Nội, cao tốc Trung Lương -Mỹ Thuạn... có lẽ đã đến lúc NĐT hái quả.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email