Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
30,800.0
+50.0
(+0.16%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
30,800.0
31,250.0
Biên độ 52 tuần
14,050.0
33,700.0
Khối lượng
4,663,800
Giá Mua/Bán
30,800.0 / 30,850.0
Giá đ.cửa hôm trước
30,750
Giá mở cửa
31,000
Biên độ ngày
30,800-31,250
Biên độ 52 tuần
14,050-33,700
Khối lượng
4,663,800
KLTB (3 thg)
23,601,791
Thay đổi 1 năm
51.23%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,885,215,716
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

32,750.0
SSI
+1.39%
21,500.0
VND
+2.14%
47,500
VHM
+6.74%
19,250.0
DXG
+1.32%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về STB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Việt Nam. Ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Ở mảng ngân hàng cá nhân, Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thẻ, cho vay tiêu dùng, tài khoản tiết kiệm và dịch vụ chuyển tiền, cùng với dịch vụ ngân hàng điện tử. Ở mảng ngân hàng doanh nghiệp, Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tín dụng, nhận tiền gửi, thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu và quản lý tiền mặt. Thông qua các công ty con, Ngân hàng cũng tham gia vào hoạt động quản lý nợ và quản lý tài sản, quản lý quỹ, kinh doanh ngoại hối và vàng, cho thuê tài chính và cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
18439
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B