Al Quds Bank (QUDS)

Ramallah
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
1.580
+0.020
(+1.28%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
1.570
1.580
Biên độ 52 tuần
1.530
1.720
Khối lượng
32,262
Giá Mua/Bán
1.570 / 1.580
Giá đ.cửa hôm trước
1.56
Giá mở cửa
1.57
Biên độ ngày
1.57-1.58
Biên độ 52 tuần
1.53-1.72
Khối lượng
32,262
KLTB (3 thg)
45,048
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
100,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Al Quds Bank

Hồ sơ Công ty Al Quds Bank

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
735
Thị trường
Lãnh Thổ Palestine