Palestine Insurance Co (PICO)

Ramallah
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
3.20
0.00
(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
3.20
3.20
Biên độ 52 tuần
3.20
3.20
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
3.09
Giá mở cửa
3.2
Biên độ ngày
3.2-3.2
Biên độ 52 tuần
3.2-3.2
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
3.56%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
9,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Palestine Insurance Co

Hồ sơ Công ty Palestine Insurance Co

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
174
Thị trường
Lãnh Thổ Palestine