CTCP Cấp nước Trung An (TAW)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,100
-7,900
(-39.50%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,100
12,100
Biên độ 52 tuần
7,500
20,000
Khối lượng
1,700
Giá đ.cửa hôm trước
16,900
Giá mở cửa
12,100
Biên độ ngày
12,100-12,100
Biên độ 52 tuần
7,500-20,000
Khối lượng
1,700
KLTB (3 thg)
1,700
Thay đổi 1 năm
-51.6%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Cấp nước Trung An

Hồ sơ Công ty CTCP Cấp nước Trung An

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam