Safa Bank Co PLC (SAFABANK)

Ramallah
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.82
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
0.81
0.82
Biên độ 52 tuần
0.79
0.95
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
0.80 / 0.82
Giá đ.cửa hôm trước
0.8
Giá mở cửa
0.81
Biên độ ngày
0.81-0.82
Biên độ 52 tuần
0.79-0.95
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
11,433
Thay đổi 1 năm
-
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
75,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty Safa Bank Co PLC

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Lãnh Thổ Palestine