Nablus Surgical (NSC)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
3.310
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
3.310
3.310
Biên độ 52 tuần
2.427
3.310
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
3.300 / 0.000
Giá đ.cửa hôm trước
3.3
Giá mở cửa
3.31
Biên độ ngày
3.31-3.31
Biên độ 52 tuần
2.427-3.31
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
1,900
Thay đổi 1 năm
42.78%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,495,594
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Nablus Surgical