Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Đài Loan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Đài Loan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TSEC Taiwan 50 14,441.88 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Weighted 18,966.77 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Đài Loan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Taiwan Cement Corp 32.10 31.85 32.55 32.05 +0.00% 0 29/02  
Uni-President 76.70 75.30 76.70 75.00 +0.00% 0 29/02  
Formosa Plastics 71.70 71.80 72.20 71.50 0.00% 0 29/02  
Nan Ya Plastics 59.70 58.90 59.70 58.50 +0.00% 0 29/02  
FCFC 57.20 56.10 57.20 56.20 +0.00% 0 29/02  
FENC 32.60 31.65 32.60 31.65 +0.00% 0 29/02  
Airtac 1,210.00 1,100.00 1,210.00 1,100.00 +0.00% 0 29/02  
China Steel 24.60 24.65 24.70 24.55 0.00% 0 29/02  
Hotai Motor 671.00 656.00 671.00 653.00 +0.00% 0 29/02  
UMC Corp 48.85 48.15 48.90 48.15 +0.00% 0 29/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Taiwan Cement Corp 32.10 +0.00 +0.00%
Uni-President 76.70 +0.00 +0.00%
Formosa Plastics 71.70 0.00 0.00%
Nan Ya Plastics 59.70 +0.00 +0.00%
FCFC 57.20 +0.00 +0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Taiwan Cement Corp 32.10 +0.00 +0.00%
Uni-President 76.70 +0.00 +0.00%
Formosa Plastics 71.70 0.00 0.00%
Nan Ya Plastics 59.70 +0.00 +0.00%
FCFC 57.20 +0.00 +0.00%

Đài Loan Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Taiwan Biotechnol. 70.07 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Electronic. 212.39 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Non-Financ. 15,192.48 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Chemical/B. 132.92 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Communicat. 150.47 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Elec Produ. 283.16 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Computer a. 259.40 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Electronic. 5,476.91 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Oil Gas an. 101.04 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Informatio. 185.65 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Plastic & . 779.55 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Other Elec. 103.91 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Non-Electr. 18,622.59 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Optoelectr. 37.97 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Semi condu. 469.12 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Cement/Gla. 588.10 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Constructi. 444.50 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Non-Financ. 16,577.92 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Automobile. 415.35 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Chemical 172.10 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Trading & Consume. 278.91 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Electronic. 975.71 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Electrics 104.97 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Machinery 383.68 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Transport 157.14 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Finance 1,725.53 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Plastic 199.28 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Textile 629.14 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Cement 152.01 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Others 363.35 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Rubber 267.09 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Glass 52.49 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Hotel 121.74 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Paper 332.98 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Steel 141.65 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Taiwan Food 2,105.55 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email