Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Peru - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Peru

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P Lima General 22,013.22 -474.19 -2.11%
Up
32.14%
Down
60.71%
Unchanged
7.14%
9 17

Chứng Khoán Peru

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Enel Generacion Per. 4.920 4.800 4.920 4.690 +2.50% 1.81M 28/11  
Inretail Peru 35.300 35.650 35.360 35.000 -0.98% 1.55M 28/11  
Enel Distribucion P. 7.200 7.200 7.200 7.150 0.00% 402.46K 28/11  
Volcan Cmp Min 0.500 0.510 0.510 0.500 -1.96% 278.57K 28/11  
Alicorp 6.800 7.050 7.000 6.800 -3.55% 129.93K 28/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Rimac Seguros 0.800 +0.020 +2.56%
Enel Generacion Peru SAA 4.920 +0.120 +2.50%
Grupo BVL 2.100 +0.050 +2.44%
ENGIE Energia Peru 5.100 +0.050 +0.99%
Sociedad Minera el Brocal SAA 5.940 +0.040 +0.68%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Aenza LM 0.600 -0.150 -20.00%
Panoro Minerals 0.091 -0.014 -13.33%
Union Andina de Cementos SAA 1.700 -0.070 -3.95%
Credicorp 148.35 -5.92 -3.84%
Alicorp 6.800 -0.250 -3.55%

Peru Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P Lima Banks 1,042.89 -42.91 -3.95%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
S&P Lima Industl 240.22 -3.46 -1.42%
Up
14.29%
Down
71.43%
Unchanged
14.29%
1 5
S&P Lima Mining 386.57 -4.05 -1.04%
Up
25.00%
Down
75.00%
2 6
S&P Lima Consumer. 1,278.58 -24.39 -1.87%
Down
75.00%
Unchanged
25.00%
0 3
S&P Lima Elect 859.10 +11.63 +1.37%
Up
100.00%
Down
0.00%
3 0
S&P Lima Construc. 232.98 -5.03 -2.11%
Down
83.33%
Unchanged
16.67%
0 5
S&P Lima Service 880.00 +11.92 +1.37%
Up
100.00%
Down
0.00%
3 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email