USD/PEN - Đô la Mỹ Đồng Sol Peru

Ngoại hối thời gian thực
3.8342
-0.0466(-1.20%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  3.8809
 • Giá Mua/Bán:
  3.8168/3.8517
 • Biên độ ngày:
  3.8328 - 3.8984
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Mỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Sol Peru

Tổng quan USD/PEN

Giá đ.cửa hôm trước
3.8809
Giá mua
3.8168
Biên độ ngày
3.8328-3.8984
Giá mở cửa
3.88
Giá bán
3.8517
Biên độ 52 tuần
3.6175-4.0114
Thay đổi 1 năm
0.23%
Bạn cảm thấy thế nào về USD/PEN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích USD/PEN - Đô la Mỹ Đồng Sol Peru

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBánBán MạnhBán MạnhBánMua
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBánBán MạnhMua MạnhBán
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung TínhTrung Tính
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods30
Hiện tại
Inverted Hammer1M
Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Evening Star1M
211/22
Engulfing Bearish15
227/01/2023 03:30
Falling Three Methods15
1027/01/2023 00:45
Thời gian
Tiền tệ
Tầm quan trọng
Sự kiện
Thực tế
Dự báo
Trước đó
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023
20:30
USD
0.30%0.20%
20:30
USD
4.40%4.70%
20:30
USD
5.50%
20:30
USD
0.10%
20:30
USD
0.20%0.40%
20:30
USD
-0.10%0.10%
20:30
USD
0.50%
22:00
USD
3.40%
22:00
USD
3.00%3.00%
22:00
USD
62.0062.00
22:00
USD
64.6064.60
22:00
USD
68.6068.60
22:00
USD
4.40%4.00%
22:00
USD
-0.90%-4.00%
22:00
USD
73.90
1:00
USD
613.00
1:00
USD
771.00
3:30
USD
5.50K
3:30
USD
16.20K
3:30
USD
271.90K
3:30
USD
239.20K
3:30
USD
153.20K
3:30
USD
-20.60K
3:30
USD
-177.20K
3:30
USD
-226.80K
3:30
USD
31.50K
3:30
USD
169.10K
3:30
USD
-42.00K

Ngân Hàng Trung Ương

Tỷ Giá Hiện Hành4.50%
Chủ tịchJerome H. Powell
Tỷ Giá Hiện Hành6.00%
Chủ tịchJulio Velarde

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ