Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Ai-Len - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai-Len

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Overall 7,991.91 +84.40 +1.07%
Up
45.45%
Down
45.45%
Unchanged
9.09%
15 15

Chứng Khoán Ai-Len

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bank Ireland 9.786 9.812 9.984 9.766 -0.27% 5.29M 31/01  
Ryanair 14.855 15.145 15.060 14.770 -1.91% 1.84M 31/01  
Irish Res Pr P 1.142 1.156 1.166 1.130 -1.21% 1.66M 31/01  
Glenveagh Propertie. 0.9410 0.9550 0.9540 0.9350 -1.47% 1.31M 31/01  
Great Western Minin. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00% 1.00M 17/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Barryroe Offshore 0.038 +0.011 +40.74%
Ovoca Gold 0.080 +0.010 +14.29%
Mincon Group P 1.140 +0.080 +7.55%
FD Technologies 15.50 +0.50 +3.33%
FBD Holdings 11.40 +0.30 +2.70%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
PetroNeft 0.006 -0.001 -14.29%
Kenmare Resources 5.300 -0.200 -3.64%
Malin Corporation plc 7.32 -0.18 -2.40%
Ryanair 14.855 -0.290 -1.91%
ENGAGE XR Holdings 0.05 -0.00 -1.80%

Ai-Len Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Financial 355.13 +0.32 +0.09%
Up
50.00%
Down
50.00%
2 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email