Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Ai-Len - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai-Len

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Overall 6,323.04 +135.73 +2.19%
Up
6.06%
Down
0.00%
Unchanged
93.94%
2 0

Chứng Khoán Ai-Len

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
AIB 2.012 1.966 2.026 1.985 +2.34% 393.78K 14:39:32  
CRH 32.91 32.05 32.95 32.05 +2.70% 182.02K 14:39:59  
Glanbia PLC 10.32 10.12 10.40 10.17 +0.00% 0 05/07  
Kerry Group 96.00 97.32 98.50 95.88 0.00% 0 05/07  
Irish Continental 3.52 3.65 3.65 3.47 0.00% 0 05/07  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
CRH 32.91 +0.87 +2.70%
AIB 2.012 +0.046 +2.34%
Glanbia PLC 10.32 +0.00 +0.00%
Kerry Group 96.00 0.00 0.00%
Irish Continental 3.52 0.00 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Glanbia PLC 10.32 +0.00 +0.00%
Kerry Group 96.00 0.00 0.00%
Irish Continental 3.52 0.00 0.00%
Datalex 0.600 0.000 0.00%
Corre Energy BV 2.16 0.00 0.00%

Ai-Len Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Financial 203.22 0.00 0.00%
Up
25.00%
Down
0.00%
Unchanged
75.00%
1 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email