Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Ai-Len - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai-Len

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Overall 9,530.01 +34.95 +0.37%
Up
34.62%
Down
34.62%
Unchanged
30.77%
9 9

Chứng Khoán Ai-Len

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
AIB 4.310 4.286 4.384 4.304 -0.42% 8.21M 29/02  
Greencoat Renewable. 0.9010 0.9000 0.9120 0.8710 +3.33% 8.00M 29/02  
Bank Ireland 8.094 8.054 8.380 8.066 -2.90% 5.69M 29/02  
Cairn Homes 1.4580 1.4540 1.5040 1.4440 -2.02% 4.78M 29/02  
Glenveagh Propertie. 1.1640 1.1340 1.1760 1.1500 0.00% 4.14M 29/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Datalex 0.580 +0.020 +3.57%
Greencoat Renewables 0.9010 +0.0290 +3.33%
Kerry Group 81.14 +1.04 +1.30%
Origin 3.175 +0.035 +1.11%
Smurfit Kappa 39.43 +0.33 +0.84%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Corre Energy BV 0.90 -0.10 -10.00%
Dalata Hotel 4.490 -0.160 -3.44%
Bank Ireland 8.094 -0.242 -2.90%
Cairn Homes 1.4580 -0.0300 -2.02%
Kingspan 83.40 -1.36 -1.60%

Ai-Len Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISEQ Financial 347.98 +2.36 +0.68%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email