Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Qatar - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Qatar

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
QE General 11,867.24 -29.46 -0.25%
Up
35.00%
Down
60.00%
Unchanged
5.00%
7 12

Chứng Khoán Qatar

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Estithmar Holding Q. 1.980 1.842 1.980 1.840 +7.49% 35.94M 24/11  
Ezdan 1.100 1.120 1.129 1.095 -1.79% 12.43M 24/11  
Doha Bank 2.175 2.198 2.214 2.170 -1.05% 11.84M 24/11  
Qatar Aluminum 1.600 1.615 1.628 1.584 -0.93% 10.39M 24/11  
Masraf al rayan 3.593 3.649 3.665 3.584 -1.53% 10.17M 24/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Estithmar Holding QPSC 1.980 +0.138 +7.49%
Gas Transport Co 3.990 +0.090 +2.31%
Qatar Navigation 10.210 +0.150 +1.49%
Commercial Bank Qatar 6.050 +0.065 +1.09%
Qatar Fuel 19.330 +0.200 +1.05%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Int Islamic Bank 11.260 -0.240 -2.09%
Ezdan 1.100 -0.020 -1.79%
Electricity&Water 17.420 -0.300 -1.69%
Masraf al rayan 3.593 -0.056 -1.53%
Gulf International 1.608 -0.022 -1.35%

Qatar Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Banking 4,978.86 -9.03 -0.18%
Up
18.18%
Down
81.82%
2 9
Industry 4,101.16 -18.34 -0.45%
Up
30.00%
Down
70.00%
3 7
Insurance 2,234.16 -70.95 -3.08%
Up
16.67%
Down
66.67%
Unchanged
16.67%
1 4
QE Consumer Goods. 8,550.70 +38.52 +0.45%
Up
30.00%
Down
40.00%
Unchanged
30.00%
3 4
QE Transportation. 4,549.45 +80.48 +1.80%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
QE Real Estate 1,730.53 -7.58 -0.44%
Down
75.00%
Unchanged
25.00%
0 3
QE Telecoms 1,334.45 -14.94 -1.11%
Down
100.00%
0 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email