Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Ukraine - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ukraine

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
PFTS 507.03 0.00 0.00%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2

Chứng Khoán Ukraine

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Raiff Bank Ava 0.320 0.315 0.320 0.320 +1.59% 90.00K 06/02  
Ukrtelecom 0.090 0.066 0.090 0.090 +36.36% 10.00K 23/11  
Tsentrenergo 2.00 4.05 2.00 2.00 -50.61% 0.60K 25/01  
Donbasenergo 6.66 11.92 6.66 6.66 -44.13% 0.60K 25/01  
Kriukivs’kyi Vahono. 14.21 11.00 14.21 14.21 +29.18% 0.30K 01/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ukrtelecom 0.090 +0.024 +36.36%
Kriukivs’kyi Vahonobudivnyi Zavod PAT 14.21 +3.21 +29.18%
Raiff Bank Ava 0.320 +0.005 +1.59%
Donbasenergo 6.66 -5.26 -44.13%
Tsentrenergo 2.00 -2.05 -50.61%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tsentrenergo 2.00 -2.05 -50.61%
Donbasenergo 6.66 -5.26 -44.13%
Raiff Bank Ava 0.320 +0.005 +1.59%
Kriukivs’kyi Vahonobudivnyi Zavod PAT 14.21 +3.21 +29.18%
Ukrtelecom 0.090 +0.024 +36.36%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email