Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔎 Xem NVDA ProTips đầy đủ để nắm được ngay các rủi ro hoặc lợi ích Nhận ƯU ĐÃI 40%

Ai Cập - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai Cập

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX 30 28,565.94 +725.08 +2.60%
Up
67.50%
Down
30.00%
Unchanged
2.50%
27 12
EGX 70 538.04 0.00 0.00%
Up
24.64%
Down
57.97%
Unchanged
17.39%
17 40
PIGI 3,329.19 0.00 0.00%
Up
40.00%
Down
37.89%
Unchanged
22.11%
38 36

Chứng Khoán Ai Cập

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Fawry Banking and P. 6.27 5.69 6.27 5.60 +10.19% 40.35M 16:31:55  
Orascom Invest 0.467 0.461 0.471 0.458 +1.30% 36.16M 16:41:15  
Beltone Financial H. 3.420 3.330 3.440 3.330 +2.70% 26.11M 16:40:44  
Palm Hills Develop 4.800 4.940 5.050 4.760 -2.83% 16.65M 16:41:11  
Emaar Misr for Deve. 7.760 8.000 8.100 7.760 -3.00% 15.72M 16:40:47  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
GB AUTO 9.85 +1.05 +11.93%
Fawry Banking and Payment 6.27 +0.58 +10.19%
E-finance 19.25 +1.50 +8.45%
Orascom Construction Ltd 255.51 +17.84 +7.51%
Egyptian Kuwaiti Hld 0.940 +0.050 +5.62%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
SODIC 55.30 -5.70 -9.34%
Emaar Misr for Development SAE 7.760 -0.240 -3.00%
Palm Hills Develop 4.800 -0.140 -2.83%
T M G Holding 55.00 -1.52 -2.69%
Alexandria Containers&goods 47.60 -1.24 -2.54%

Ai Cập Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX Build Materia. 2,146.01 +50.69 +2.40%
Up
72.73%
Down
27.27%
8 3
EGX Health Index 1,021.66 +5.73 +0.56%
Up
50.00%
Down
33.33%
Unchanged
16.67%
9 6
EGX Consulting En. 2,972.56 +135.42 +4.77%
Up
53.33%
Down
33.33%
Unchanged
13.33%
8 5
EGX Real Estate 2,984.05 -54.51 -1.79%
Up
46.67%
Down
50.00%
Unchanged
3.33%
14 15
EGX Text Double 2,987.25 +12.06 +0.41%
Up
62.50%
Down
25.00%
Unchanged
12.50%
5 2
EGX Imcs 2,264.67 +134.74 +6.00%
Up
80.00%
Down
20.00%
4 1
EGX Education Ser. 2,745.08 +16.57 +0.60%
Down
100.00%
0 3
EGX Paper And Pac. 2,454.04 0.00 0.00%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
EGX Shipping 3,118.41 +175.49 +5.96%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
EGX Tarding Distr. 5,031.24 +281.42 +5.92%
Up
50.00%
Down
50.00%
2 2
EGX Food And Beve. 1,992.11 +11.20 +0.57%
Up
51.72%
Down
48.28%
15 14
EGX Nonbank Finte. 1,500.75 +32.41 +2.21%
Up
54.84%
Down
32.26%
Unchanged
12.90%
17 10
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email