Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Ai Cập - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai Cập

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX 30 16,541.91 +95.53 +0.58%
Up
66.67%
Down
25.64%
Unchanged
7.69%
26 10
EGX 70 538.04 0.00 0.00%
Up
24.64%
Down
57.97%
Unchanged
17.39%
17 40
PIGI 2,819.53 +0.00 +0.00%
Up
36.46%
Down
18.75%
Unchanged
44.79%
35 18

Chứng Khoán Ai Cập

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Palm Hills Develop 2.140 2.130 2.150 2.100 +0.47% 2.24M 15:07:30  
Qalaa Holdings 2.150 2.120 2.150 2.130 +1.42% 854.44K 15:07:08  
Heliopolis Housing 10.15 10.10 10.20 10.06 +0.49% 637.42K 15:07:11  
Fawry Banking and P. 6.42 6.26 6.44 6.29 +2.56% 559.69K 15:07:36  
Madinet Nasr for Ho. 3.57 3.52 3.59 3.54 +1.42% 488.41K 15:07:17  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
SODIC 16.40 +0.66 +4.19%
Fawry Banking and Payment 6.42 +0.16 +2.56%
Juhayna Food 10.29 +0.21 +2.08%
Commercial Int Bank 50.50 +0.99 +2.00%
Orascom Hotels 8.12 +0.15 +1.88%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Egyptian Iron&Steel 6.780 -0.240 -3.42%
Cairo Invest RE 13.80 -0.29 -2.06%
Egyptian Tourism Resorts 1.980 -0.030 -1.49%
E-finance 18.00 -0.24 -1.32%
Ibnsina Pharma 1.81 0.01 0.00%

Ai Cập Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX Build Materia. 1,102.36 0.00 0.00%
Up
9.09%
Down
27.27%
Unchanged
63.64%
1 3
EGX Health Index 686.07 0.00 0.00%
Up
11.11%
Down
38.89%
Unchanged
50.00%
2 7
EGX Consulting En. 1,576.57 0.00 0.00%
Up
26.67%
Down
13.33%
Unchanged
60.00%
4 2
EGX Real Estate 1,052.09 +3.16 +0.30%
Up
54.84%
Down
16.13%
Unchanged
29.03%
17 5
EGX Text Double 1,309.35 +2.90 +0.22%
Up
25.00%
Down
12.50%
Unchanged
62.50%
2 1
EGX Imcs 1,894.07 +12.14 +0.65%
Up
60.00%
Down
20.00%
Unchanged
20.00%
3 1
EGX Education Ser. 2,109.88 0.00 0.00%
Up
33.33%
Down
33.33%
Unchanged
33.33%
1 1
EGX Paper And Pac. 2,121.88 0.00 0.00%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
2 0
EGX Shipping 1,487.60 +1.79 +0.12%
Up
75.00%
Down
0.00%
Unchanged
25.00%
3 0
EGX Tarding Distr. 1,751.03 +5.28 +0.30%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
2 0
EGX Food And Beve. 892.73 +3.31 +0.37%
Up
36.67%
Down
20.00%
Unchanged
43.33%
11 6
EGX Nonbank Finte. 1,207.94 -1.55 -0.13%
Up
37.50%
Down
9.38%
Unchanged
53.12%
12 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email