Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Ai Cập - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ai Cập

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX 30 8,657.50 -28.24 -0.33%
Up
55.26%
Down
39.47%
Unchanged
5.26%
21 15
EGX 70 538.04 0.00 0.00%
Up
24.64%
Down
57.97%
Unchanged
17.39%
17 40
PIGI 1,670.45 0.00 0.00%
Up
37.50%
Down
50.00%
Unchanged
12.50%
36 48

Chứng Khoán Ai Cập

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Madinet Nasr for Ho. 2.70 2.50 3.00 2.59 +8.00% 52.75M 05/07  
Ibnsina Pharma 1.11 1.19 1.20 1.10 -6.47% 22.32M 05/07  
Orascom Invest 0.170 0.172 0.176 0.169 -1.16% 16.48M 05/07  
Credit Agricole Egy. 4.40 4.32 4.44 4.30 +1.85% 15.23M 05/07  
Fawry Banking and P. 2.95 3.20 3.23 2.95 -7.81% 10.36M 05/07  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Madinet Nasr for Housing and Development 2.70 +0.20 +8.00%
MM Group 2.01 +0.10 +5.24%
Orascom Construction Ltd 52.99 +2.56 +5.08%
Housing&Develop Bank 34.00 +1.17 +3.56%
Qalaa Holdings 1.009 +0.025 +2.54%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fawry Banking and Payment 2.95 -0.25 -7.81%
Ibnsina Pharma 1.11 -0.08 -6.47%
Cleopatra Hospital 4.40 -0.23 -4.97%
Cairo Invest RE 10.26 -0.29 -2.75%
E-finance 12.00 -0.31 -2.52%

Ai Cập Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
EGX Build Materia. 690.49 +3.40 +0.49%
Up
45.45%
Down
54.55%
5 6
EGX Health Index 540.18 -13.56 -2.45%
Up
22.22%
Down
55.56%
Unchanged
22.22%
4 10
EGX Consulting En. 1,007.69 +5.92 +0.59%
Up
26.67%
Down
53.33%
Unchanged
20.00%
4 8
EGX Real Estate 657.36 +12.44 +1.93%
Up
46.88%
Down
40.62%
Unchanged
12.50%
15 13
EGX Text Double 723.12 +3.16 +0.44%
Up
12.50%
Down
37.50%
Unchanged
50.00%
1 3
EGX Imcs 1,025.32 -38.57 -3.60%
Up
60.00%
Down
20.00%
Unchanged
20.00%
3 1
EGX Education Ser. 1,508.48 -23.58 -1.54%
Up
33.33%
Down
33.33%
Unchanged
33.33%
1 1
EGX Engineering S. 515.95 -4.88 -0.93%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
EGX Paper And Pac. 1,601.34 0.00 0.00%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 2
EGX Shipping 710.86 +5.52 +0.78%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
EGX Tarding Distr. 807.37 +9.13 +1.14%
Up
25.00%
Down
25.00%
Unchanged
50.00%
1 1
EGX Food And Beve. 545.04 +2.72 +0.50%
Up
30.00%
Down
56.67%
Unchanged
13.33%
9 17
EGX Nonbank Finte. 833.22 +14.47 +1.77%
Up
34.38%
Down
34.38%
Unchanged
31.25%
11 11
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email