Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Brazil - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Brazil

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Bovespa 108,789 +556 +0.51%
Up
80.43%
Down
18.48%
Unchanged
1.09%
74 17
Brazil 50 18,193.84 +36.25 +0.20%
Up
72.00%
Down
26.00%
Unchanged
2.00%
36 13
IGCX 17,300.90 +74.37 +0.43%
Up
70.19%
Down
27.17%
Unchanged
2.64%
186 72

Chứng Khoán Brazil

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
MAGAZ LUIZA ON 4.05 4.45 4.50 4.03 -8.99% 175.21M 00:54:42  
Hapvida 6.47 7.84 7.06 6.35 -17.47% 163.37M 00:54:39  
PETROBRAS PN 34.34 34.61 35.14 34.14 -0.78% 66.53M 00:54:42  
Cogna Educacao 2.74 2.56 2.79 2.59 +7.03% 58.18M 00:54:30  
Via SA 2.94 2.92 3.04 2.92 +0.68% 47.58M 00:54:42  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Locaweb On 5.83 +0.54 +10.21%
YDUQS Participacoes 18.06 +1.23 +7.31%
Cogna Educacao 2.74 +0.18 +7.03%
ULTRAPAR ON NM 14.53 +0.78 +5.67%
ECORODOVIAS ON 6.19 +0.31 +5.27%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Hapvida 6.47 -1.37 -17.47%
MAGAZ LUIZA ON 4.05 -0.40 -8.99%
IRB Brasil Resseguros 2.48 -0.18 -6.77%
MARFRIG ON 15.38 -0.29 -1.85%
Petz On 13.65 -0.23 -1.66%

Brazil Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Electrical Energy. 83,615.10 +1842.64 +2.25%
Up
94.44%
Down
5.56%
17 1
Industrial Sector. 21,314.87 +325.46 +1.55%
Up
72.50%
Down
27.50%
29 11
Consumption 3,443.37 -12.18 -0.35%
Up
64.29%
Down
32.14%
Unchanged
3.57%
54 27
Real Estate 741.25 +2.38 +0.32%
Up
60.87%
Down
30.43%
Unchanged
8.70%
14 7
Financials 10,375.65 +150.09 +1.47%
Up
85.19%
Down
11.11%
Unchanged
3.70%
23 3
Basic Materials 5,809.41 +75.77 +1.32%
Up
64.71%
Down
23.53%
Unchanged
11.76%
11 4
Public Utilities 9,266.43 +161.56 +1.77%
Up
92.00%
Down
8.00%
23 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email