Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Thông báo cuối về Cyber Monday! Tiết Kiệm Ngay trên Nhận ƯU ĐÃI 60%

Brazil - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Brazil

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Bovespa 128,185 +854 +0.67%
Up
10.47%
Down
2.33%
Unchanged
87.21%
9 2
Brazil 50 21,226.93 +130.88 +0.62%
Up
6.00%
Down
2.00%
Unchanged
92.00%
3 1
IGCX 20,076.37 +157.20 +0.79%
Up
19.20%
Down
8.40%
Unchanged
72.40%
48 21

Chứng Khoán Brazil

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
MAGAZ LUIZA ON 2.17 2.02 2.19 1.93 +7.43% 243.56M 05:45:00  
Hapvida 4.42 4.37 4.48 4.24 +1.14% 70.44M 05:45:00  
CIELO ON 4.34 4.02 4.35 4.07 +7.96% 67.60M 05:45:00  
Casas Bahia ON 0.55 0.54 0.56 0.53 +1.85% 61.38M 05:45:06  
BRADESCO PN EJ N1  16.32 16.27 16.34 16.10 +0.31% 43.91M 04:27:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Moda Soma 6.41 +0.44 +7.37%
Petroreconcavo 20.91 +1.11 +5.61%
Petz On 4.32 +0.19 +4.60%
Rede D’Or 27.14 +0.54 +2.03%
Iguatemi Unt 23.47 +0.38 +1.65%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
3R Petroleum 29.40 -0.58 -1.93%
CSN Mineracao 7.10 -0.06 -0.84%
Allos ON 25.45 -0.13 -0.51%
ALPARGATAS PN 9.62 +0.00 +0.00%
AREZZO CO ON 59.51 +0.17 +0.29%

Brazil Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Electrical Energy. 89,917.77 +951.88 +1.07%
Up
12.50%
Down
0.00%
Unchanged
87.50%
2 0
Industrial Sector. 21,703.72 +283.26 +1.32%
Up
4.65%
Down
4.65%
Unchanged
90.70%
2 2
Consumption 3,018.13 +55.35 +1.87%
Up
20.83%
Down
5.56%
Unchanged
73.61%
15 4
Real Estate 940.77 +10.89 +1.17%
Up
25.00%
Down
0.00%
Unchanged
75.00%
4 0
Financials 12,894.96 +43.69 +0.34%
Up
10.53%
Down
5.26%
Unchanged
84.21%
2 1
Basic Materials 5,835.46 -26.46 -0.45%
Down
13.33%
Unchanged
86.67%
0 2
Public Utilities 10,556.32 +71.71 +0.68%
Up
18.18%
Down
0.00%
Unchanged
81.82%
4 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email