Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Sri Lanka - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Sri Lanka

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CSE All-Share 9,086.24 -105.28 -1.15%
Up
36.33%
Down
43.60%
Unchanged
20.07%
105 126

Chứng Khoán Sri Lanka

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Browns Investments 8.60 8.90 9.40 8.50 -3.37% 51.63M 13:59:00  
SMB Leasing PLC 0.80 0.70 0.90 0.70 +14.29% 33.24M 13:59:00  
E M L Consultants 5.50 5.20 6.20 4.90 +5.77% 20.88M 13:59:00  
Softlogic Capital 8.80 9.20 9.20 8.00 -4.35% 9.65M 13:59:00  
Lanka IOC PLC 180.50 167.25 184.75 165.25 +7.92% 8.62M 13:59:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
LOLC Development Finance 299.00 +65.50 +28.05%
Lankem Ceylon PLC 38.70 +7.70 +24.84%
Softlogic Finance 12.40 +2.30 +22.77%
Harischandra Mills 4,980.00 +811.25 +19.46%
Singer Industries 38.00 +5.90 +18.38%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Industrial Asphalts 0.30 -0.10 -25.00%
Hatton Plantations 21.00 -4.90 -18.92%
Hapugastenne Plantations 48.00 -5.00 -9.43%
Bansei Royal Resorts Hikkaduwa 9.50 -0.90 -8.65%
Muller & Phipps 1.10 -0.10 -8.33%

Sri Lanka Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SP CSE Energy 3,215.11 +215.09 +7.17%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
SP CSE Materials 1,358.06 -20.54 -1.49%
Up
45.45%
Down
36.36%
Unchanged
18.18%
10 8
SP CSE Capital Go. 1,326.64 -8.78 -0.66%
Up
36.67%
Down
40.00%
Unchanged
23.33%
11 12
SP CSE Commercial. 1,038.82 -5.34 -0.51%
Down
40.00%
Unchanged
60.00%
0 2
SP CSE Transporta. 36,559.27 -950.61 -2.53%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
SP CSE Automobile. 804.29 -16.09 -1.96%
Down
100.00%
0 1
SP CSE Consumer D. 1,815.37 -19.76 -1.08%
Up
53.85%
Down
23.08%
Unchanged
23.08%
7 3
SP CSE Consumer S. 327.89 +2.27 +0.70%
Up
37.84%
Down
37.84%
Unchanged
24.32%
14 14
SP CSE Retailing 778.16 -8.81 -1.12%
Up
53.85%
Down
38.46%
Unchanged
7.69%
7 5
SP CSE Food Stapl. 1,116.69 +25.94 +2.38%
Up
75.00%
Down
0.00%
Unchanged
25.00%
3 0
SP CSE Food Bever. 939.35 -11.71 -1.23%
Up
36.00%
Down
52.00%
Unchanged
12.00%
18 26
SP CSE Household . 1,696.88 +58.10 +3.55%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
1 0
SP CSE Health Car. 1,315.71 +61.13 +4.87%
Up
33.33%
Down
44.44%
Unchanged
22.22%
3 4
SP CSE Banks 389.46 -6.73 -1.70%
Up
31.25%
Down
50.00%
Unchanged
18.75%
5 8
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email