Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Sri Lanka - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Sri Lanka

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CSE All-Share 8,148.02 +27.54 +0.34%
Up
26.83%
Down
44.25%
Unchanged
28.92%
77 127

Chứng Khoán Sri Lanka

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
SMB Leasing PLC 0.30 0.30 0.30 0.20 0.00% 161.52M 15:59:00  
Browns Investments 6.60 6.30 6.80 6.30 +4.76% 68.56M 15:59:00  
Expolanka 73.70 67.00 74.40 67.20 +10.00% 18.93M 15:59:00  
Royal Ceramics Lank. 40.20 38.70 40.70 38.50 +3.88% 7.65M 15:59:00  
Millennium Housing . 6.90 7.00 7.50 6.90 -1.43% 3.01M 15:59:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Harischandra Mills 3,376.25 +675.25 +25.00%
Industrial Asphalts 0.50 +0.10 +25.00%
Convenience Foods 1,247.00 +230.75 +22.71%
Nation Lanka Finance 0.80 +0.10 +14.29%
Blue Diamonds Jewellery 0.90 +0.10 +12.50%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
SMB Leasing PLC 0.40 -0.10 -20.00%
Bogala Graphite Lanka 59.30 -11.20 -15.89%
Colombo City Holdings 1,028.00 -166.25 -13.92%
Balangoda Plantations 14.50 -1.70 -10.49%
HVA Foods PLC 7.80 -0.90 -10.34%

Sri Lanka Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CSE Diversified H. 1,580.31 0.00 0.00%
Up
38.89%
Down
38.89%
Unchanged
22.22%
7 7
CSE Investment Tr. 11,927.38 0.00 0.00%
Up
40.00%
Down
50.00%
Unchanged
10.00%
4 5
Sri Lanka Banks F. 15,526.85 0.00 0.00%
Up
22.22%
Down
47.62%
Unchanged
30.16%
14 30
Sri Lanka Beverag. 21,755.68 0.00 0.00%
Up
13.04%
Down
65.22%
Unchanged
21.74%
3 15
Sri Lanka Chemica. 6,515.13 0.00 0.00%
Up
8.33%
Down
33.33%
Unchanged
58.33%
1 4
Sri Lanka Cons. &. 1,788.59 0.00 0.00%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 2
Sri Lanka Footwea. 1,041.19 0.00 0.00%
Down
100.00%
0 2
Sri Lanka Health . 756.82 0.00 0.00%
Up
42.86%
Down
0.00%
Unchanged
57.14%
3 0
Sri Lanka Hotels . 2,666.98 0.00 0.00%
Up
25.71%
Down
31.43%
Unchanged
42.86%
9 11
Sri Lanka Informa. 28.41 0.00 0.00%
Down
100.00%
0 1
Sri Lanka Manufac. 3,349.57 0.00 0.00%
Up
43.24%
Down
37.84%
Unchanged
18.92%
16 14
Sri Lanka Motors 10,845.91 0.00 0.00%
Up
16.67%
Down
50.00%
Unchanged
33.33%
1 3
Sri Lanka Oil Pal. 50,227.74 0.00 0.00%
Up
20.00%
Down
0.00%
Unchanged
80.00%
1 0
Sri Lanka Plantat. 755.35 0.00 0.00%
Up
27.78%
Down
61.11%
Unchanged
11.11%
5 11
Sri Lanka Power &. 91.25 0.00 0.00%
Up
22.22%
Down
22.22%
Unchanged
55.56%
2 2
Sri Lanka Service. 15,522.10 0.00 0.00%
Up
37.50%
Down
37.50%
Unchanged
25.00%
3 3
Sri Lanka Stores . 25,629.09 0.00 0.00%
Down
75.00%
Unchanged
25.00%
0 3
Sri Lanka Telecom. 175.80 0.00 0.00%
Down
100.00%
0 2
Sri Lanka Trading. 14,921.31 0.00 0.00%
Up
12.50%
Down
25.00%
Unchanged
62.50%
1 2
Sri Lanka Land & . 567.49 0.00 0.00%
Up
23.53%
Down
47.06%
Unchanged
29.41%
4 8
SP CSE Energy 625.43 -2.36 -0.38%
Up
33.33%
Down
33.33%
Unchanged
33.33%
1 1
SP CSE Materials 1,705.63 +0.06 +0.31%
Up
40.91%
Down
36.36%
Unchanged
22.73%
9 8
SP CSE Capital Go. 1,226.19 -0.67 -0.05%
Up
26.67%
Down
50.00%
Unchanged
23.33%
8 15
SP CSE Commercial. 884.20 -50.94 -5.45%
Up
20.00%
Down
20.00%
Unchanged
60.00%
1 1
SP CSE Transporta. 12,262.37 +1063.23 +9.49%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
SP CSE Automobile. 1,258.71 -14.75 -1.16%
Down
100.00%
0 1
SP CSE Consumer D. 1,380.12 -18.06 -1.29%
Up
30.77%
Down
46.15%
Unchanged
23.08%
4 6
SP CSE Consumer S. 285.91 -1.97 -0.68%
Up
27.03%
Down
29.73%
Unchanged
43.24%
10 11
SP CSE Retailing 985.98 -19.58 -1.95%
Up
23.08%
Down
53.85%
Unchanged
23.08%
3 7
SP CSE Food Stapl. 1,432.95 -9.24 -0.64%
Down
25.00%
Unchanged
75.00%
0 1
SP CSE Food Bever. 989.36 +1.48 +0.15%
Up
28.00%
Down
54.00%
Unchanged
18.00%
14 27
SP CSE Household . 1,516.18 -16.16 -1.05%
Down
100.00%
0 2
SP CSE Health Car. 1,151.97 +4.92 +0.43%
Up
33.33%
Down
11.11%
Unchanged
55.56%
3 1
SP CSE Pharmaceut. 1,982.01 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
SP CSE Banks 618.44 -4.12 -0.66%
Up
18.75%
Down
75.00%
Unchanged
6.25%
3 12
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email