Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu

Sri Lanka - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Sri Lanka

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CSE All-Share 9,285.21 -134.14 -1.42%
Up
25.70%
Down
63.73%
Unchanged
10.56%
73 181

Chứng Khoán Sri Lanka

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Browns Investments 6.40 6.50 6.60 6.30 -1.54% 8.27M 27/03  
LOLC Finance 6.20 6.40 6.40 6.10 -3.12% 3.99M 27/03  
Renuka Agri Foods 5.300 5.300 5.400 5.200 0.00% 3.27M 27/03  
SMB Leasing PLC 0.80 0.80 0.80 0.70 0.00% 3.13M 27/03  
Softlogic Capital 11.80 12.30 12.40 11.60 -4.07% 1.58M 27/03  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Shalimar Estates 1,200.00 +198.75 +19.85%
Indo Malay PLC 1,199.50 +174.25 +17.00%
Orient Finance 8.80 +1.00 +12.82%
Sigiriya Village Hotels 61.30 +6.20 +11.25%
Ramboda Falls PLC 29.00 +2.90 +11.11%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Nation Lanka Finance 0.50 -0.10 -16.67%
Muller & Phipps 1.10 -0.20 -15.38%
Ceylon Printers 67.50 -7.30 -9.76%
PMF Finance 5.00 -0.50 -9.09%
Amana Takaful Life 33.50 -3.30 -8.97%

Sri Lanka Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SP CSE Energy 3,123.10 -81.32 -2.54%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
SP CSE Materials 1,403.01 -11.62 -0.82%
Up
23.81%
Down
52.38%
Unchanged
23.81%
5 11
SP CSE Capital Go. 1,277.14 -26.93 -2.07%
Up
6.90%
Down
79.31%
Unchanged
13.79%
2 23
SP CSE Commercial. 1,228.04 +11.39 +0.94%
Up
7.69%
Down
76.92%
Unchanged
15.38%
2 20
SP CSE Transporta. 22,016.79 -669.47 -2.95%
Down
100.00%
0 2
SP CSE Automobile. 773.46 -17.42 -2.20%
Down
100.00%
0 1
SP CSE Consumer D. 1,317.22 -18.89 -1.41%
Up
15.38%
Down
84.62%
2 11
SP CSE Consumer S. 389.75 -7.62 -1.92%
Up
34.21%
Down
60.53%
Unchanged
5.26%
13 23
SP CSE Retailing 799.85 -21.35 -2.60%
Up
21.43%
Down
64.29%
Unchanged
14.29%
3 9
SP CSE Food Stapl. 1,390.71 -2.89 -0.21%
Up
25.00%
Down
50.00%
Unchanged
25.00%
1 2
SP CSE Food Bever. 984.52 +0.27 +0.03%
Up
27.08%
Down
62.50%
Unchanged
10.42%
13 30
SP CSE Household . 1,505.14 -46.48 -3.00%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
SP CSE Health Car. 1,287.31 -13.05 -1.00%
Up
44.44%
Down
44.44%
Unchanged
11.11%
4 4
SP CSE Banks 532.68 -11.78 -2.16%
Down
93.75%
Unchanged
6.25%
0 15
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email