Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Chi-lê - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Chi-lê

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P CLX IGPA 29,664.46 +47.25 +0.16%
Up
34.43%
Down
49.18%
Unchanged
16.39%
21 30
Inter 10 7,601.84 +5.92 +0.08%
Down
100.00%
0 2
S&P CLX IPSA 5,833.36 +8.68 +0.15%
Up
44.83%
Down
55.17%
13 16

Chứng Khoán Chi-lê

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Hortifrut 1,311.50 1,319.20 1,311.50 1,311.50 -0.58% 257.96M 05/06  
Norte Grande 8.000 8.151 8.020 8.000 -1.85% 206.64M 27/09  
Santander Chile 40.95 39.94 41.00 40.40 +2.53% 96.68M 27/09  
Banco De Chile (SN). 90.15 90.00 90.89 90.00 +0.17% 82.31M 27/09  
ENEL Americas 102.49 101.50 103.39 100.82 +0.98% 51.48M 27/09  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Vapores 53.00 +2.49 +4.93%
Santander Chile 40.95 +1.01 +2.53%
Empresas Copec 6,308.00 +108.00 +1.74%
Inversiones Aguas Metropolitanas 661.00 +11.00 +1.69%
Antar Chile 7,220.00 +120.00 +1.69%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Oro Blanco 6.464 -0.226 -3.38%
Cap 5,625.00 -165.00 -2.85%
SMU 155.110 -3.890 -2.45%
Embotelladora Andina 1,700.40 -39.60 -2.28%
Hites S.A. 92.97 -2.03 -2.14%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email