Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chi-lê - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Chi-lê

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P CLX IGPA 28,496.33 +652.91 +2.34%
Up
31.15%
Down
14.75%
Unchanged
54.10%
19 9
Inter 10 8,595.02 +311.04 +3.75%
Down
100.00%
0 2
S&P CLX IPSA 5,359.21 +89.37 +1.70%
Up
51.72%
Down
24.14%
Unchanged
24.14%
15 7

Chứng Khoán Chi-lê

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Itau CorpBanca 2.10 2.08 2.15 2.07 +0.96% 587.45M 21:59:00  
Oro Blanco 8.550 8.310 8.550 8.290 +2.89% 175.53M 22:13:50  
Vapores 119.00 114.03 121.00 114.00 +4.36% 123.35M 22:13:43  
Enel Chile 21.11 20.37 21.28 20.39 +3.63% 55.17M 22:14:01  
Santander Chile 41.10 40.80 41.30 40.65 +0.74% 12.04M 22:13:00  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Masisa 23.55 +1.60 +7.29%
Soquimich B 93,103.00 +4403.00 +4.96%
Vapores 119.00 +4.97 +4.36%
Vina Concha To 1,317.80 +42.80 +3.36%
Oro Blanco 8.550 +0.240 +2.89%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Empresas la Polar 10.55 -0.44 -4.00%
Sociedad Matriz 63.15 -1.15 -1.79%
Colbun 58.50 -0.75 -1.27%
Ripley Corp 155.00 -1.90 -1.21%
Inversiones Aguas Metropolitanas 394.90 -2.10 -0.53%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email