Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
⏰ Phản Ứng Nhanh Hơn Với Thị Trường Nhờ Tin Tức Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực Bắt đầu

New Zealand - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số New Zealand

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ New Zealand 312.84 -0.87 -0.28%
Up
%
Down
%

New Zealand Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/NZX Farmers W. 6,564.15 -130.83 -1.95%
Up
40.00%
Down
33.33%
Unchanged
26.67%
6 5
S&P/NZX Farmer's . 7,104.73 -140.68 -1.94%
Up
37.50%
Down
37.50%
Unchanged
25.00%
6 6
S&P/NZX All Real . 1,072.00 -8.38 -0.78%
Up
20.00%
Down
70.00%
Unchanged
10.00%
2 7
S&P/NZX Energy Ca. 813.44 -5.57 -0.68%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 1
S&P/NZX Materials. 843.76 +20.74 +2.52%
Up
33.33%
Down
0.00%
Unchanged
66.67%
1 0
S&P/NZX Industria. 1,780.27 +4.28 +0.24%
Up
25.00%
Down
43.75%
Unchanged
31.25%
4 7
S&P/NZX Consumer . 720.29 +5.05 +0.71%
Up
17.65%
Down
41.18%
Unchanged
41.18%
3 7
S&P/NZX Health Ca. 2,232.76 +0.41 +0.02%
Up
13.33%
Down
46.67%
Unchanged
40.00%
2 7
S&P/NZX Utilities. 2,033.48 -17.78 -0.87%
Up
50.00%
Down
50.00%
4 4
S&P/NZX Consumer . 2,414.63 -36.49 -1.49%
Up
31.58%
Down
31.58%
Unchanged
36.84%
6 6
S&P/NZX Financial. 833.68 -0.91 -0.11%
Up
14.29%
Down
0.00%
Unchanged
85.71%
1 0
S&P/NZX Informati. 1,352.31 -9.04 -0.66%
Up
25.00%
Down
50.00%
Unchanged
25.00%
3 6
S&P/NZX Telecommu. 1,801.82 -13.36 -0.74%
Up
20.00%
Down
60.00%
Unchanged
20.00%
1 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email