Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

New Zealand - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số New Zealand

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ New Zealand 366.97 -4.06 -1.09%
Up
%
Down
%

New Zealand Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/NZX Farmers W. 8,238.69 -78.75 -0.95%
Up
21.43%
Down
57.14%
Unchanged
21.43%
3 8
S&P/NZX Farmer's . 8,813.88 -92.58 -1.04%
Up
20.00%
Down
60.00%
Unchanged
20.00%
3 9
S&P/NZX All Real . 1,465.32 -8.60 -0.58%
Up
30.00%
Down
50.00%
Unchanged
20.00%
3 5
S&P/NZX Energy Ca. 478.43 -7.59 -1.56%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
S&P/NZX Materials. 941.37 +8.99 +0.96%
Up
16.67%
Down
50.00%
Unchanged
33.33%
1 3
S&P/NZX Industria. 1,955.44 -8.36 -0.43%
Up
43.75%
Down
37.50%
Unchanged
18.75%
7 6
S&P/NZX Consumer . 1,009.76 -12.69 -1.24%
Up
31.25%
Down
50.00%
Unchanged
18.75%
5 8
S&P/NZX Health Ca. 2,905.44 -36.44 -1.24%
Up
42.86%
Down
50.00%
Unchanged
7.14%
6 7
S&P/NZX Utilities. 2,088.70 -34.35 -1.62%
Up
11.11%
Down
66.67%
Unchanged
22.22%
1 6
S&P/NZX Consumer . 2,672.49 -83.43 -3.03%
Up
15.79%
Down
52.63%
Unchanged
31.58%
3 10
S&P/NZX Financial. 1,124.33 +1.01 +0.09%
Up
14.29%
Down
0.00%
Unchanged
85.71%
1 0
S&P/NZX Informati. 2,143.10 -12.72 -0.59%
Up
41.67%
Down
41.67%
Unchanged
16.67%
5 5
S&P/NZX Telecommu. 1,647.43 -11.32 -0.68%
Down
40.00%
Unchanged
60.00%
0 2
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email