Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

New Zealand - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số New Zealand

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ New Zealand 316.25 -4.24 -1.32%
Up
%
Down
%

New Zealand Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/NZX Farmers W. 7,348.34 +11.02 +0.15%
Up
26.67%
Down
53.33%
Unchanged
20.00%
4 8
S&P/NZX Farmer's . 7,953.83 +12.97 +0.16%
Up
25.00%
Down
50.00%
Unchanged
25.00%
4 8
S&P/NZX All Real . 1,264.00 -11.20 -0.88%
Down
80.00%
Unchanged
20.00%
0 8
S&P/NZX Energy Ca. 693.42 +0.79 +0.11%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
1 0
S&P/NZX Materials. 1,001.11 +10.35 +1.04%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
S&P/NZX Industria. 1,827.08 -15.87 -0.86%
Up
31.25%
Down
43.75%
Unchanged
25.00%
5 7
S&P/NZX Consumer . 865.80 +5.02 +0.58%
Up
35.29%
Down
29.41%
Unchanged
35.29%
6 5
S&P/NZX Health Ca. 2,163.87 -57.41 -2.58%
Up
46.67%
Down
40.00%
Unchanged
13.33%
7 6
S&P/NZX Utilities. 2,145.38 -16.31 -0.76%
Up
12.50%
Down
75.00%
Unchanged
12.50%
1 6
S&P/NZX Consumer . 2,347.75 -1.14 -0.05%
Up
21.05%
Down
42.11%
Unchanged
36.84%
4 8
S&P/NZX Financial. 1,048.63 +21.66 +2.11%
Up
28.57%
Down
28.57%
Unchanged
42.86%
2 2
S&P/NZX Informati. 1,470.15 +19.66 +1.35%
Up
41.67%
Down
33.33%
Unchanged
25.00%
5 4
S&P/NZX Telecommu. 1,907.03 -17.93 -0.93%
Up
20.00%
Down
80.00%
1 4
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email