Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Iraq - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Iraq

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISX Main 60 585.42 -0.58 -0.10%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Iraq

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Al Ahlyia for Agric. 0.850 0.840 0.880 0.850 0.00% 0 02/08  
Iraqi Company for M. 4.95 4.85 5.00 4.85 0.00% 0 02/08  
Iraqi Agricultural . 25.00 23.00 25.00 25.00 0.00% 0 02/08  
Iraqi for Seed Prod. 10.30 10.31 10.39 10.30 0.00% 0 22/11  
Ashur International. 0.430 0.430 0.430 0.430 0.00% 0 20/06  
Bank of Baghdad 1.250 1.260 1.250 1.250 0.00% 0 22/11  
Commercial Bank of . 0.520 0.530 0.520 0.520 0.00% 0 22/11  
Gulf Commercial Ban. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.00% 0 28/07  
Investment Bank of . 0.270 0.270 0.270 0.270 0.00% 0 02/08  
Iraqi Islamic Bank . 0.430 0.400 0.430 0.430 0.00% 0 28/07  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Al Ahlyia for Agricultural 0.850 0.000 0.00%
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.95 0.00 0.00%
Iraqi Agricultural Products 25.00 0.00 0.00%
Iraqi for Seed Production 10.30 0.00 0.00%
Ashur International Bank 0.430 0.000 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Al Ahlyia for Agricultural 0.850 0.000 0.00%
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.95 0.00 0.00%
Iraqi Agricultural Products 25.00 0.00 0.00%
Iraqi for Seed Production 10.30 0.00 0.00%
Ashur International Bank 0.430 0.000 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email