Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Iraq - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Iraq

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
ISX Main 60 566.85 -1.46 -0.26%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Iraq

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Fallujah for Constr. 3.62 3.63 3.65 3.62 0.00% 0 08/05  
Iraqi Islamic Bank . 0.550 0.550 0.550 0.530 0.00% 0 28/04  
Investment Bank of . 0.280 0.280 0.280 0.280 0.00% 0 08/05  
Gulf Commercial Ban. 0.170 0.170 0.170 0.170 0.00% 0 08/05  
Commercial Bank of . 0.560 0.570 0.560 0.560 0.00% 0 28/04  
Bank of Baghdad 1.220 1.240 1.230 1.220 0.00% 0 08/05  
Ashur International. 0.440 0.460 0.440 0.440 0.00% 0 08/05  
Iraqi for Seed Prod. 12.04 11.83 12.10 12.00 0.00% 0 08/05  
Iraqi Agricultural . 19.50 19.50 19.50 19.50 0.00% 0 20/04  
Iraqi Company for M. 5.15 5.15 5.15 5.15 0.00% 0 08/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fallujah for Construction Materials 3.62 0.00 0.00%
Iraqi Company for Meat and Field Crops 5.15 0.00 0.00%
Iraqi Agricultural Products 19.50 0.00 0.00%
Iraqi for Seed Production 12.04 0.00 0.00%
Ashur International Bank 0.440 0.000 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fallujah for Construction Materials 3.62 0.00 0.00%
Iraqi Company for Meat and Field Crops 5.15 0.00 0.00%
Iraqi Agricultural Products 19.50 0.00 0.00%
Iraqi for Seed Production 12.04 0.00 0.00%
Ashur International Bank 0.440 0.000 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email