Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Iraq

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Iraqi for Seed Production 11.60 11.70 11.60 +0.00 +0.00% 38.35M 04/07  
  Baghdad Hotel 8.20 8.25 8.20 0.00 0.00% 297.59K 19/09  
  Ready Made Clothes 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00% 12.51K 16/09  
  Dar Al Salam for Insurance 0.640 0.640 0.640 +0.00 +0.00% 706.70K 28/07  
  Modern Company for Animal and Agri 0.210 0.210 0.210 0.00 0.00% 2.00M 19/08  
  Babylon Hotel 83.40 83.40 83.40 +0.00 +0.00% 3.00K 20/09  
  Ahlia Insurance 0.550 0.550 0.550 +0.00 +0.00% 5.24M 30/08  
  Fallujah for Construction Materials 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 30/11  
  Ashur International Bank 0.480 0.480 0.480 0.00 0.00% 4.70M 20/09  
  Ishtar Hotels 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00% 1.00K 19/09  
  Al Ameen Insurance 0.590 0.590 0.590 +0.00 +0.00% 50.00K 15/09  
  Bank of Baghdad 0.780 0.780 0.760 +0.00 +0.00% 303.71M 20/09  
  National Company for Tourist 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% 700.00K 20/09  
  Gulf Insurance 0.640 0.640 0.640 +0.00 +0.00% 233.04K 20/09  
  Commercial Bank of Iraq 0.670 0.670 0.670 0.00 0.00% 10.08M 20/09  
  Palestine International Hotel 8.10 8.15 8.10 0.00 0.00% 661.25K 20/09  
  Kharkh Tour Amusement City 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00% 200.00K 20/09  
  Gulf Commercial Bank 0.190 0.190 0.190 0.00 0.00% 10.80M 19/09  
  Al Sadeer Hotel 10.70 10.70 10.70 +0.00 +0.00% 2.66K 27/10  
  Al Mamoura Company for RE 2.310 2.310 2.250 +0.00 +0.00% 5.00M 20/09  
  Investment Bank of Iraq 0.290 0.290 0.290 +0.00 +0.00% 28.84M 16/09  
  Baghdad for Packing Materials 2.000 2.000 2.000 +0.00 +0.00% 260.85K 13/07  
  Al Nukhba for General Construction 0.390 0.400 0.390 0.00 0.00% 7.05M 17/08  
  Iraqi Islamic Bank for Investment 0.440 0.440 0.440 +0.00 +0.00% 126.20K 02/09  
  Baghdad Soft Drinks 4.69 4.69 4.68 0.00 0.00% 4.16M 20/09  
  Middle East for Producing 10.00 10.00 10.00 +0.00 +0.00% 0.56K 05/09  
  Iraqi Middle East Investment Bank 0.210 0.210 0.210 0.00 0.00% 61.43M 19/09  
  Al Hilal Industrial 0.480 0.490 0.480 0.00 0.00% 11.00M 19/08  
  Kurdistan International Bank 1.500 1.500 1.490 0.00 0.00% 2.53B 14/09  
  Mosul Bank for Development 0.170 0.170 0.170 0.00 0.00% 12.60M 20/09  
  Iraqi Manufacture of Cartons 0.890 0.910 0.890 0.00 0.00% 3.60M 20/09  
  Mansour Hotel 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00% 320.00K 20/09  
  Mansour Investment Bank 0.580 0.590 0.580 0.00 0.00% 10.30M 20/09  
  Iraqi Dates Processing and Marking 1.190 1.200 1.140 +0.00 +0.00% 25.05M 20/09  
  Iraqi Company for Land Transport 1.550 1.550 1.550 0.00 0.00% 400.00K 02/11  
  National Bank of Iraq 1.460 1.460 1.460 +0.00 +0.00% 2.13M 20/09  
  Iraqi Engineering Works 0.820 0.820 0.820 0.00 0.00% 10.00K 18/08  
  Al Zawraa Fin 0.270 0.270 0.270 0.00 0.00% 57.50K 25/07  
  Credit Bank of Iraq 0.410 0.410 0.410 0.00 0.00% 500.00K 20/09  
  Iraqi Company for Tufted Carpets 16.00 16.00 15.90 +0.00 +0.00% 500.21K 16/09  
  Karbala Hotels 0.810 0.810 0.810 0.00 0.00% 80.00K 14/09  
  Al Ahlyia for Agricultural 0.980 0.980 0.980 +0.00 +0.00% 523.53K 18/08  
  Sumer Commercial Bank 0.380 0.380 0.380 0.00 0.00% 12.90M 02/09  
  Al Mansour Pharma 2.850 2.850 2.820 +0.00 +0.00% 2.16M 20/09  
  National Metallic Bicycles 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00% 73.36K 15/09  
  Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00% 250.00K 20/09  
  United Bank for Investment 0.140 0.140 0.140 0.00 0.00% 16.00M 20/09  
  Modern Sewing 5.51 5.51 5.28 0.00 0.00% 8.83M 20/09  
  Veterinary Vaccines Drugs 1.460 1.460 1.450 +0.00 +0.00% 5.12M 20/09  
  Iraqi Agricultural Products 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00% 10.00K 20/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email