Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Iraq

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Iraqi Middle East Investment Bank 0.180 0.180 0.180 0.000 0.00% 0 20/06  
  Iraqi Dates Processing and Marking 1.030 1.030 1.030 0.000 0.00% 0 20/06  
  Iraqi Company for Land Transport 1.550 1.550 1.550 0.000 0.00% 0 03/11  
  Mosul Bank for Development 0.250 0.250 0.240 0.000 0.00% 0 20/06  
  Iraqi Engineering Works 4.600 4.600 4.600 0.000 0.00% 0 08/05  
  Al Zawraa Fin 0.200 0.200 0.200 0.000 0.00% 0 11/05  
  Mansour Investment Bank 0.490 0.490 0.490 0.000 0.00% 0 20/04  
  Iraqi Company for Tufted Carpets 16.50 16.50 16.50 0.00 0.00% 0 20/06  
  Karbala Hotels 0.900 0.900 0.880 0.000 0.00% 0 20/06  
  National Bank of Iraq 1.340 1.360 1.270 0.000 0.00% 0 20/06  
  Al Mansour Pharma 2.500 2.500 2.410 0.000 0.00% 0 20/06  
  National Metallic Bicycles 2.10 2.15 2.10 0.00 0.00% 0 20/06  
  Credit Bank of Iraq 0.370 0.370 0.370 +0.000 +0.00% 0 13/06  
  Modern Sewing 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00% 0 08/05  
  Veterinary Vaccines Drugs 1.560 1.560 1.550 0.000 0.00% 0 08/05  
  Sumer Commercial Bank 0.270 0.270 0.260 0.000 0.00% 0 20/06  
  National Chemical and Plastic 2.280 2.280 2.280 0.000 0.00% 0 20/06  
  North Bank Finance 0.090 0.090 0.090 0.000 0.00% 0 03/11  
  Al Ahlyia for Agricultural 0.940 0.940 0.940 0.000 0.00% 0 20/04  
  United Bank for Investment 0.110 0.110 0.110 0.000 0.00% 0 28/04  
  Ready Made Clothes 10.80 10.85 10.80 0.00 0.00% 0 08/05  
  Dar Al Salam for Insurance 0.450 0.450 0.450 +0.000 +0.00% 0 13/06  
  Iraqi Company for Meat and Field Crops 5.30 5.30 5.10 0.00 0.00% 0 20/06  
  Baghdad Hotel 7.80 7.80 7.76 0.00 0.00% 0 20/06  
  Ahlia Insurance 0.500 0.500 0.500 0.000 0.00% 0 19/05  
  Fallujah for Construction Materials 3.62 3.65 3.62 0.00 0.00% 0 08/05  
  Iraqi Agricultural Products 23.00 23.00 20.75 0.00 0.00% 0 20/06  
  Babylon Hotel 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00% 0 20/06  
  Al Ameen Insurance 0.850 0.850 0.850 0.000 0.00% 0 28/04  
  Iraqi for Seed Production 10.36 10.42 10.00 0.00 0.00% 0 20/06  
  Ishtar Hotels 7.85 8.00 7.55 0.00 0.00% 0 20/06  
  Gulf Insurance 0.270 0.270 0.270 0.000 0.00% 0 28/04  
  Ashur International Bank 0.430 0.430 0.430 0.000 0.00% 0 20/06  
  National Company for Tourist 8.95 9.00 8.95 0.00 0.00% 0 20/04  
  Kharkh Tour Amusement City 2.80 2.80 2.76 0.00 0.00% 0 20/06  
  Bank of Baghdad 1.300 1.300 1.300 0.000 0.00% 0 20/06  
  Palestine International Hotel 8.25 8.30 8.25 0.00 0.00% 0 06/01  
  Al Mamoura Company for RE 4.740 4.740 4.600 0.000 0.00% 0 20/06  
  Commercial Bank of Iraq 0.540 0.540 0.530 0.000 0.00% 0 20/06  
  Baghdad for Packing Materials 2.000 2.000 2.000 0.000 0.00% 0 25/04  
  Al Nukhba for General Construction 0.500 0.500 0.500 0.000 0.00% 0 03/02  
  Gulf Commercial Bank 0.150 0.150 0.150 0.000 0.00% 0 20/06  
  Baghdad Soft Drinks 4.10 4.10 4.05 0.00 0.00% 0 20/06  
  Middle East for Producing 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00% 0 20/06  
  Investment Bank of Iraq 0.280 0.280 0.280 0.000 0.00% 0 20/06  
  Al Hilal Industrial 0.810 0.810 0.800 0.000 0.00% 0 20/06  
  Kurdistan International Bank 1.300 1.300 1.300 0.000 0.00% 0 06/06  
  Iraqi Islamic Bank for Investment 0.550 0.550 0.530 0.000 0.00% 0 28/04  
  Iraqi Manufacture of Cartons 1.010 1.010 1.010 0.000 0.00% 0 28/04  
  Mansour Hotel 13.00 13.25 13.00 0.00 0.00% 0 03/02  
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
  • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
  • Cảnh báo theo thời gian thực
  • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
  • Cảnh báo cá nhân hóa
  • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email