CTCP Xây dựng Công trình ngầm (CTN)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
800
-100
(-11.11%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
800
1,000
Biên độ 52 tuần
700
3,300
Khối lượng
25,000
Giá đ.cửa hôm trước
1,100
Giá mở cửa
800
Biên độ ngày
800-1,000
Biên độ 52 tuần
700-3,300
Khối lượng
25,000
KLTB (3 thg)
9,320
Thay đổi 1 năm
-72.41%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
4,870,845
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Xây dựng Công trình ngầm

Hồ sơ Công ty CTCP Xây dựng Công trình ngầm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM là công ty có trụ sở tại Việt Nam, chủ yếu xây dựng các cơ sở hạ tầng ngầm. Công ty hoạt động như một nhà thầu xây dựng đường hầm cho các nhà máy thuỷ điện, đường hầm giao thông, cũng như các công trình điện, nước, nước thải ngầm. VINAVICO cũng là công ty bán buôn các thiết bị và máy móc xây dựng, như xe ủi, máy nén khí công nghiệp, ván khuôn và hệ thống thông khí và nhiều thiết bị khác.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam