Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Israel - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Israel

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TA 35 1,880.28 +43.97 +2.39%
Up
94.29%
Down
5.71%
33 2
TA 125 1,939.07 +48.38 +2.56%
Up
89.76%
Down
9.45%
Unchanged
0.79%
114 12
TA 90 2,156.50 +67.46 +3.23%
Up
88.17%
Down
10.75%
Unchanged
1.08%
82 10
TA Growth 1,691.10 +13.30 +0.79%
Up
49.33%
Down
41.70%
Unchanged
8.97%
110 93
TA Global BlueTec. 411.79 +9.17 +2.28%
Up
58.45%
Down
35.92%
Unchanged
5.63%
83 51

Chứng Khoán Israel

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Discount 1,829 1,809 1,846 1,777 +1.11% 11.17M 26/05  
Bezeq 510.0 500.7 510.0 493.4 +1.86% 7.69M 26/05  
Leumi 3,267 3,161 3,280 3,116 +3.35% 5.69M 26/05  
Bank Hapoalim 3,046 3,010 3,062 2,980 +1.20% 5.32M 26/05  
Teva 3,079 2,910 3,079 2,963 +5.81% 3.03M 26/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
LivePerson 5,138 +383 +8.05%
Airport City 6,300 +355 +5.97%
Azrieli Group 25,290 +1390 +5.82%
Teva 3,079 +169 +5.81%
Phoenix Holdings 3,657 +193 +5.57%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Elbit Systems 64,900 -990 -1.50%
Shufersal 2,355 -17 -0.72%
Shapir Engineering Industry 2,682 +1 +0.04%
First Intl Bank 12,450 +20 +0.16%
Opko Health 1,022 +3 +0.29%

Israel Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TA Finance 3,013.42 +76.43 +2.60%
Up
76.92%
Down
20.51%
Unchanged
2.56%
30 8
TA Real Estate 1,100.17 +41.56 +3.93%
Up
88.89%
Down
11.11%
64 8
TA Banks 5 3,233.35 +63.94 +2.02%
Up
100.00%
Down
0.00%
5 0
TA Communications. 1,414.84 +47.40 +3.47%
Up
61.90%
Down
23.81%
Unchanged
14.29%
13 5
TA Insurance 2,461.75 +89.48 +3.77%
Up
78.12%
Down
21.88%
25 7
TA Oil & Gas 1,200.32 +2.88 +0.24%
Up
66.67%
Down
33.33%
10 5
TA Technology 1,048.80 +30.46 +2.99%
Up
58.10%
Down
36.19%
Unchanged
5.71%
61 38
TA Biomed 167.70 +1.50 +0.90%
Up
59.46%
Down
35.14%
Unchanged
5.41%
22 13
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email