Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Israel - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Israel

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TA 35 1,879.21 +0.89 +0.05%
Up
57.14%
Down
42.86%
20 15
TA 125 1,903.94 +4.53 +0.24%
Up
62.40%
Down
36.00%
Unchanged
1.60%
78 45
TA 90 2,023.78 +13.57 +0.68%
Up
64.44%
Down
33.33%
Unchanged
2.22%
58 30
TA Growth 1,468.96 +1.66 +0.11%
Up
43.92%
Down
44.71%
Unchanged
11.37%
112 114
TA Global BlueTec. 368.06 +2.07 +0.57%
Up
43.79%
Down
47.71%
Unchanged
8.50%
67 73

Chứng Khoán Israel

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bezeq 628.7 636.5 637.0 625.3 -1.23% 8.83M 24/11  
Discount 2,011 2,024 2,050 2,011 -0.64% 6.71M 24/11  
Bank Hapoalim 3,220 3,245 3,273 3,220 -0.77% 4.92M 24/11  
Leumi 3,196 3,232 3,262 3,196 -1.11% 4.46M 24/11  
ICL Israel Chemical. 2,875 2,821 2,880 2,822 +1.91% 3.09M 24/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Energix 1,265 +39 +3.18%
Azrieli Group 24,310 +690 +2.92%
Shikun & Binui 1,425 +35 +2.52%
Melisron 26,130 +640 +2.51%
Shapir Engineering Industry 2,919 +69 +2.42%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Mizrahi Tefahot 12,910 -290 -2.20%
Newmed Energy LP 810 -16 -1.96%
Harel 3,350 -61 -1.79%
Nice 65,790 -1110 -1.66%
Amot Investments 2,175 -35 -1.58%

Israel Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
TA Finance 3,141.61 -14.41 -0.46%
Up
51.11%
Down
42.22%
Unchanged
6.67%
23 19
TA-RealEstate 962.76 +6.41 +0.67%
Up
67.09%
Down
26.58%
Unchanged
6.33%
53 21
TA Banks 5 3,477.91 -37.48 -1.07%
Down
100.00%
0 5
TA-Communication . 1,464.86 +12.00 +0.83%
Up
59.09%
Down
31.82%
Unchanged
9.09%
13 7
TA-Insurance & Fi. 2,311.70 +7.09 +0.31%
Up
60.53%
Down
34.21%
Unchanged
5.26%
23 13
TA Oil & Gas 1,229.53 -3.55 -0.29%
Up
33.33%
Down
66.67%
5 10
TA Technology 988.67 +6.23 +0.63%
Up
42.98%
Down
48.76%
Unchanged
8.26%
52 59
TA Biomed 131.23 -0.56 -0.42%
Up
46.88%
Down
43.75%
Unchanged
9.38%
15 14
TA-Retail 1,242.27 +9.07 +0.74%
Up
38.89%
Down
50.00%
Unchanged
11.11%
7 9
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email