Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Morocco - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Morocco

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Moroccan All Shar. 10,335.31 -8.46 -0.08%
Up
36.49%
Down
24.32%
Unchanged
39.19%
27 18

Chứng Khoán Morocco

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
BCP 221.00 218.05 222.00 220.00 +1.35% 110.99K 03/02  
Itissalat Al-Maghri. 96.45 97.00 97.00 96.10 -0.57% 73.02K 03/02  
Societe d’Exploitat. 208.00 208.00 208.00 207.00 0.00% 29.09K 03/02  
Attijariwafa Bank 373.00 372.90 375.00 372.05 +0.03% 15.97K 03/02  
Douja Prom Addoha 6.02 6.10 6.09 6.00 -1.31% 14.64K 03/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Fenie Brossette 125.00 +7.00 +5.93%
Afric Industries Sa 359.00 +19.00 +5.59%
Nationale d’Electrolyse et de Petrochimie Ste 586.00 +29.40 +5.28%
Involys 98.80 +3.75 +3.95%
Societe Equipement 870.00 +31.90 +3.81%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
CDM 550.00 -17.50 -3.08%
Lesieur Cristal 238.00 -7.00 -2.86%
Stokvis Nord Afrique 11.90 -0.30 -2.46%
Immorente Invest 97.00 -2.00 -2.02%
Taqa Morocco SA 930.00 -19.00 -2.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email