Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BRVM Composite 199.26 -0.18 -0.09%
Up
25.58%
Down
37.21%
Unchanged
37.21%
11 16
BRVM 10 163.20 +1.11 +0.68%
Up
10.00%
Down
50.00%
Unchanged
40.00%
1 5

Chứng Khoán Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
ETI 20.00 20.00 20.00 20.00 0% 127.13K 31/01  
Societe Nationale d. 15,195 15,195 15,195 15,195 0% 42.24K 31/01  
Onatel 3,200 3,395 3,200 3,200 -5.74% 6.81K 31/01  
Bank of Africa Nige. 5,350 5,350 5,350 5,350 0% 2.52K 31/01  
Bank of Africa Sene. 2,500 2,540 2,500 2,500 -1.57% 2.21K 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Societe Ivoirienne des Tabacs 6,415 +445 +7.45%
Crown Societe Ivoirienne 630 +40 +6.78%
Societe des Caoutchoucs 5,740 +265 +4.84%
Coris Bank 8,385.00 +185.00 +2.26%
Total Cote d’Ivoire 2,040 +30 +1.49%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Onatel 3,200 -195 -5.74%
Vivo Energy 750 -45 -5.66%
Societe Ivoirienne Banque 4,700.00 -150.00 -3.09%
Servair Abidjan 1,310 -40 -2.96%
Ecobank 5,000 -150 -2.91%

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BRVM Public Servi. 487.60 +0.25 +0.05%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 2
BRVM Distribution. 340.44 -2.05 -0.60%
Up
28.57%
Down
57.14%
Unchanged
14.29%
2 4
BRVM Industrials 95.25 +1.47 +1.57%
Up
36.36%
Down
18.18%
Unchanged
45.45%
4 2
BRVM Agriculture 288.31 +3.46 +1.21%
Up
60.00%
Down
20.00%
Unchanged
20.00%
3 1
BRVM Financials 73.77 -0.55 -0.74%
Up
7.14%
Down
42.86%
Unchanged
50.00%
1 6
BRVM Transport 308.29 -8.35 -2.64%
Down
100.00%
0 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email