Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BRVM Composite 195.80 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM 10 150.12 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bernabe Cote d’Ivoi. 2,335 2,175 2,335 2,335 +0.00% 3.06K 26/11  
Bank of Africa Beni. 5,450 5,400 5,450 5,450 +0.00% 2.42K 26/11  
Bank of Africa Sene. 2,500 2,450 2,500 2,500 +0.00% 1.78K 26/11  
Bank of Africa Cote. 5,500 5,500 5,500 5,500 0.00% 1.26K 26/11  
Cfao Cote d’Ivoire 1,300 1,350 1,300 1,300 0.00% 1.02K 26/11  
Societe Ivoirienne . 1,120 1,150 1,120 1,120 0.00% 0.51K 26/11  
Banque Internationa. 6,000 6,000 6,000 6,000 0.00% 0.43K 25/11  
Bank of Africa Burk. 5,890 6,300 5,890 5,890 0.00% 0.21K 26/11  
Bank of Africa Nige. 5,300 5,330 5,300 5,300 0.00% 0.15K 26/11  
Oragroup 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 30/11  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Oragroup 0.00 0.00 0.00%
Banque Internationale Cote d Ivoire 6,000 0.00 0.00%
Bernabe Cote d’Ivoire 2,335 +0.00 +0.00%
Bank of Africa Benin 5,450 +0.00 +0.00%
Bank of Africa Burkina Faso 5,890 0.00 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Oragroup 0.00 0.00 0.00%
Banque Internationale Cote d Ivoire 6,000 0.00 0.00%
Bernabe Cote d’Ivoire 2,335 +0.00 +0.00%
Bank of Africa Benin 5,450 +0.00 +0.00%
Bank of Africa Burkina Faso 5,890 0.00 0.00%

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BRVM Public Servi. 440.30 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM Distribution. 427.86 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM Industrials 101.21 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM Agriculture 244.32 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM Financials 73.26 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
BRVM Transport 588.71 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email